Jošua 20

9. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 20”.

1 I prozbori Gospod Jošui govoreći: 2 »Kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘Odredite sebi gradove-utočišta za koje sam vam govorio preko Mojsija, 3 da bi ubojica koji nehotice i nenamjerno ubije čovjeka mogao pobjeći onamo; i neka vam oni budu utočišta od krvnoga osvetnika. 4 On dakle neka pobjegne u jedan od tih gradova pa neka stane na ulaz gradskih dveri te iznese svoj slučaj na uši starješina onoga grada; a oni neka ga prime k sebi u grad i dadnu mu mjesto da prebiva s njima. 5 Pa ako ga krvni osvetnik bude progonio, onda neka ne izručuju ubojicu u njegove ruke jer je nenamjerno ubio bližnjega svojega; ta on ga nije otprije mrzio. 6 I neka boravi u tome gradu dok ne stane pred zajednicu na sud i do smrti velikoga svećenika koji bude u te dane. Onda nek se ubojica vrati i ode u svoj grad i u dom svoj, u grad iz kojega je pobjegao.’« 7 I posvetiše Kedeš u Galileji, u gorju Naftalijevu, i Šekem, u gorju Efraimovu, i Kirjat-Arbu, to jest Hebron, u gorju Judinu. 8 A onkraj Jordana, istočno od Jerihona, odrediše Becer, u pustinji, u ravnici plemena Rubenova, i Ramot u Gileadu, od plemena Gadova, i Golan u Bašanu, od plemena Manašeova. 9 To su bili gradovi određeni za sve sinove Izraelove i za pridošlicu koji boravi među njima, da onamo mogne pobjeći svatko tko nehotice ubije čovjeka te ne pogine od ruke krvnoga osvetnika dok ne stane pred zajednicu.