Kaciga spasenja

26. 01. 2013.

“Prihvatite kacigu — ono čim se spašava.” (Efežanima 6,17)

Bog nas poziva da svoj um ispunimo velikim, čistim mislima. On želi da razmišljamo o Njegovoj ljubavi i milosrđu, da istražujemo Njegovo čudesno djelo u velikom planu otkupljenja. Tada će sve jasnije i jasnije biti naše razumijevanje istine, uzvišenija i svetija naša želja da steknemo neporočnost srca i jasnoću misli. Duša koja boravi u čistom ozračju svetih misli preobrazit će se zato što je proučavajući Pisma uspostavila vezu s Bogom. (Isusove usporedbe, str. 32,33)
Um se mora odgajati i disciplinirati da voli čistoću. Treba poticati ljubav prema duhovnim pitanjima; ta se ljubav mora poticati ako želite rasti u milosti i spoznaji istine. … Božje namjere su pravedne, ali neće biti ni od kakve koristi ako se odlučno ne ostvare. Mnogi će biti izgubljeni iako su čeznuli i željeli biti kršćani; ali oni nisu učinili nikakav ozbiljan napor i zato će biti izmjereni na tezulji i naći će se laki. Volja se mora usmjeriti u dobrom smjeru. Ja želim biti kršćanin cijelim srcem! Ja želim spoznati duljinu i širinu, visinu i dubinu savršene ljubavi! Čujmo Isusove riječi: “Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi!” (Matej 5,6) Krist stavlja obilne zalihe na raspolaganje svim dušama koje su gladne i žedne pravednosti. (2T 265,266)
Mi trebamo duboko razmišljati o Pismu, trijezno i iskreno misliti o svemu što se odnosi na naše vječno spasenje. Beskrajna Isusova milost i ljubav, žrtva koju je prinio za nas, sve to poziva na ozbiljno i duboko razmišljanje. Moramo se baviti karakterom svojega dragog Otkupitelja i Posrednika. Moramo nastojati proniknuti u značenje plana spasenja. Trebamo razmišljati o poslanju Onoga koji je došao izbaviti “svoj narod od grijeha njihovih”. Kada se neprestano budemo bavili nebeskim temama, ojačat će naša vjera i naša ljubav. Naše molitve bit će sve ugodnije Bogu, jer će sve više biti izraz vjere i ljubavi. One će biti razumnije i vatrenije. Mi ćemo pokazivati sve više trajnog povjerenja u Isusa i stjecati svakidašnje, živo iskustvo o Kristovoj spremnosti i moći da do kraja spasi sve one koji po Njemu dolaze k Bogu. (HC 113)