Jutarnji stih

Kad teškoće postanu blagoslovi

“Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao? Govorah stoga, ali ne razumjeh, o čudesima meni neshvatljivim.” (Job 42,3)

Godine1992. osjećao sam da me Bog poziva u literarni rad. Nakon razgovora s pomoćnikom direktora za nakladništvo upisao sam se u kolporterski program.

Počeo sam s mnogo hrabrosti i vjere i sa sigurnošću da Sveti Duh ostvaruje prodaju. U prvom tjednu u programu s više od dvadeset iskusnih literarnih evanđelista bio sam drugi po broju prodanih knjiga. Sljedećeg tjedna bio sam prvi. Sjećam se kako sam bio sretan kad sam se tog vikenda vraćao kući. Svima sam pričao o svojem iskustvu i hvalio Boga. Vratio sam se u program sljedećeg ponedjeljka vjerujući da će idući tjedan biti još blagoslovljeniji od prva dva.

Kad je došao petak, počeo sam uviđati da sam prodao samo nekoliko časopisa i dvije skraćene verzije Velike borbe. Osjećaj koji sam doživio bio je najviše nalik na “hladan tuš”. Pitao sam se hoće li ovako biti i svaki sljedeći tjedan.

Zbog slabe prodaje odlučio sam napustiti kolportažu. Jedan od mojih kolega, koji se bavio tim poslom već petnaest godina, mudro je primijetio: “Vi samo želite primati blagoslove, ali ne i prolaziti kroz nevolje! U kolportaži se prolijeva krv, znoj i suze.”

Razumio sam njegovu poruku i nastavio kolportirati. Tijekom godina bilo je dana kad sam puno prodao, ali i dana kad sam prodao vrlo malo, ali svi su bili blagoslovljeni. Kad god bih osjetio obeshrabrenje, sjetio bih se riječi mojeg kolege kolportera. Nastavio sam s kolportažom, bio vođa nekoliko skupina i sanjao velike snove. U kolportaži sam upoznao svoju suprugu, sagradio kuću i završio studij teologije zahvaljujući sredstvima koja sam zaradio na kolportaži.

Sada sam direktor nakladništva u Rio de Janeiru. I kad god sam bio suočen s problemima i izazovima, sjetio sam se onih mudrih riječi. Taj petak je bio najblagoslovljeniji dan u mojem radu u nakladništvu. Naučio sam da teškoće mogu postati blagoslovi. Bez obzira na vaše područje rada, ako vam je jučerašnji dan bio prepun izazova ili ste se nedavno suočili s teškoćama, znajte da Bog vaše probleme može pretvoriti u blagoslove.

Flavio Da Silva De Souza, Brazil


Komentiraj