Kakav je naš Bog

Biblijske pouke 23. 12. 2011.

Ovog tromjesečja proučavat ćemo o Bogu, o Njegovim različitim osobinama koje su nam otkrivene i što za nas znače u praktičnom smislu. Počet ćemo s “osnovama”, kao što je Trojstvo — zadivljujući nauk da je Bog jedan, a čine Ga tri Osobe. Nakon toga ćemo se usredotočiti na Boga kao Stvoritelja, na doktrinu koja tvori temelj naše vjere. Nadalje, razmatrat ćemo Njegovo djelo otkupljenja jer u svijetu koji je sagriješio nije dovoljno biti stvoren. Potrebno nam je i otkupljenje. Također ćemo Ga promatrati i kao Boga milosti i kao Suca. Potom ćemo proučavati o Njegovoj svetosti, Njegovom Zakonu i suboti, temama koje proizlaze iz osobina Njegovog karaktera i pomaæu nam da bolje razumijemo kakav je On.

Bog je velik (On je uz sve ostalo stvorio galaksiju Sombrero!). U usporedbi s tim, mi smo toliko sićušni. Koliko bismo Mu stoga trebali biti zahvalni za svaku zraku svjetla koju On baca na naš put. Ovog tromjesečja proučavat ćemo ponešto o tome svjetlu. O svakom od nas osobno ovisi koliko vjerno hodimo prema tom svjetlu.

Download

Za učitelje