Jutarnji stih

Kako uživati na Nebu

“Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.” (2. Petrova 1,4)
Razlog zbog kojeg nam Bog daje bogata obećanja zapisao je apostol Petar — da postanemo “dionici božanske naravi”. Zemaljske, tjelesne sklonosti moramo zamijeniti božanskim i nebeskim. Nebo za vas ili za mene neće biti raj ako naše sklonosti, naša razmišljanja i temperament nisu kristoliki. Čiste nebeske stanove koje je Krist otišao pripremiti za svoju djecu mogu cijeniti samo otkupljeni, jer su prikladni za njih unutarnjim radom milosti u njihovim srcima. Mogu vam opisati blaženstvo Neba, krune koje čekaju pobjednike, bijelu tkaninu Kristove pravednosti, pobjedničke palmine grančice i zlatne harfe. Ali sve to ne čini da Nebo mjestom blaženstva za bilo koga od nas. Ako imamo čist i svet karakter, bili bismo sretni bez svega toga jer bismo imali Isusa i Njegovu ljubav. Čistoća, nevinost i sličnost Kristovom karakteru bit će razlog zbog kojeg ćemo uživati na Nebu. Svaka pojedinost bit će ispravljena, sve će biti u skladu. Savršeno blaženstvo može prebivati samo u srcu u kojem je Krist vrhovni vladar. Krist je došao na ovaj svijet umrijeti, Pravednik za nepravedne … da bi mogao uzdići i oplemeniti muškarca i ženu i staviti na njih pečat svojega božanskog obličja. Zbog ovoga Njegov Duh uporno radi s nama da bismo imali snagu za napredovanje i savršenstvo duhovnog života. (Letter 4, 1895.) Mi ne smijemo zadržati nijednu grešnu sklonost. … Dok uzimamo udjela u božanskoj naravi, naslijeđene i stečene sklonosti k zlu odstranjuju se iz karaktera i mi postajemo živa sila za dobro. Stalno učeći od božanskog Učitelja, svakog dana uzimajući udjela u Njegovoj naravi, mi surađujemo s Bogom u nadvladavanju Sotoninih kušnji. Bog radi i čovjek radi, da bi čovjek mogao biti jedno s Kristom kao što je Krist jedno s Bogom. Tada sjedimo zajedno s Kristom na nebeskim mjestima. Um odmara u miru i sigurnosti u Isusu. (S.D.A. Bible Commentary, sv. 7, str. 943)


Komentiraj