Kamen koji ujedinjuje

12. 09. 2023.

“Zar je Krist razdijeljen?” (1. Korinćanima 1,13)

Ako ti sagriješi brat tvoj, kaže On, ukori ga; a ako se pokaje, oprosti mu. Nemoj ga udaljavati od sebe kao nedostojnog svojeg povjerenja. Pazite da i vi ne budete iskušani. Imajte na umu da nitko osim Krista ne može čitati srca. On poznaje namjere.

Crkva treba izbjegavati predrasude koje se javljaju poput bljeska kada se nameću političke teme koje se suprotstavljaju ustaljenim mišljenjima. Nitko ne smije njegovati nacionalnu nesnošljivost i sektaške osjećaje. Oni koji stoje pod Kristovom zastavom ne trebaju stajati ni pod jednom drugom. Oni trebaju priznati vrhovnu vlast Kralja nad kraljevima i Gospodara nad gospodarima. Ne trebaju se obraćati caru ili Pilatu. Kada nastupi pravi trenutak, Krist će osvetiti svoje izabrane koji Mu vape dan i noć. Krist je Kamen koji ujedinjuje, glavni ugaoni kamen u svim vjekovima.

Patrijarsi, levitsko svećenstvo, kršćanske crkve, svima njima je središte Krist. On je sve u svemu. “Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista. On je dao samog sebe mjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod, revan u djelima ljubavi.” (Titu 2,11-14)

Pavao pita: “Zar je Krist razdijeljen?” (1. Korinćanima 1,13) Zar nemamo jednog duhovnog Poglavara? Kada je moje srce svladano, ja se molim: “Dignut ćeš me na liticu i pokoj mi dati.”

(Psalam 61,3) Dragocjena je Njegova pomiriteljska žrtva, Njegova krv prolivena za nas. Dragocjene su Njegove pomiriteljske zasluge, dragocjena je Njegova posvećujuća pravednost. Dragocjena je Njegova beskrajna punina i dovoljnost. “U njemu i vi imate puninu.” (Kološanima 2,10 — SHP) “Uistinu, svi mi primismo od njegove punine: milost za milost.” (Ivan 1,16) Svaki drugi temelj je poput živog pijeska. U Kristu nema ni Židova ni Grka, ni roba ni slobodnjaka, ni muškoga ni ženskoga. Svi smo jedno u Kristu Isusu, a Krist je naš Poglavar. (Manuscript 89, 1898.)

Za razmišljanje: Kako danas mogu u svojem domu, crkvi i zajednici njegovati kršćansko jedinstvo koje je Krist donio?