Knez koji će doći

7. 09. 2023.

“U ono vrijeme pojavi se Ivan Krstitelj, propovijedajući u pustinji judejskoj: ‘Obratite se — govorio je — jer je blizu kraljevstvo nebesko’.” (Matej 3,1.2)

Usred nesloge i svađe čuo se glas iz pustinje, potresan i ozbiljan, a ipak pun nade: “Obratite se … jer je blizu kraljevstvo nebesko!” On je pokrenuo ljude novom, začudnom silom. Proroci su upućivali na Kristov dolazak kao na događaj u dalekoj budućnosti; ali ovdje je postojala objava da je On tu. Sam Ivanov izgled podsjećao je umove njegovih slušatelja na stare vidioce. …

Ivan je objavljivao dolazak Mesije i pozivao narod na pokajanje. Kao znak očišćenja od grijeha, krštavao ih je u vodama Jordana. Tako je značajnom, očitom poukom objavio da su oni koji su sebe proglašavali Božjim izabranim narodom bili uprljani grijehom i da bez očišćenja srca i života ne mogu imati dijela u Mesijinom kraljevstvu.

Knezovi i rabini, vojnici, carinici i seljaci dolazili su čuti proroka. Svečana opomena od Boga uznemiravala ih je neko vrijeme. Mnogi dovedeni do pokajanja i prihvatili su krštenje. Osobe iz svih društvenih slojeva pokorile su se zahtjevima Krstitelja kako bi imali udjela u kraljevstvu što ga je objavljivao.

Dolazili su mnogi književnici i farizeji ispovijedajući svoje grijehe i tražeći krštenje. Oni su sebe uzvisivali kao bolje od ostalih ljudi i navodili narod da ima visoko mišljenje o njihovoj pobožnosti; sad su tajni grijesi njihovog života bili otkriveni. Međutim, Duh Sveti pokazao je Ivanu da mnogi od ovih ljudi nemaju pravo osvjedočenje o grijehu. Bili su prevrtljivci. Nadali su se da će kao prorokovi prijatelji naći milost kod Kneza koji će doći. Primajući krštenje iz ruku ovog omiljenog mladog učitelja, smatrali su da će pojačati svoj utjecaj na narod.

Ivan ih je dočekao oštrim pitanjem: “Zmijski porodi! Tko vas naputi da bježite od srdžbe što stiže? Rodite, dakle, plodom koji odgovara obraćenju. Ne tlapite da možete u sebi reći: ‘Imamo za oca Abrahama’, jer, kažem vam, Bog može od ovih stijena podići Abrahamu djecu.” (Matej 3,7-9) (Isusov život, str. 68,69)

Za razmišljanje: Ako su književnici i farizeji u Isusovo vrijeme izgubili osvjedočenje u grijeh, kako ja u svojem životu mogu izbjeći takvu sudbinu?