Knez pobjednik

15. 04. 2023.

“Onaj koji živi! Bio sam mrtav, ali, evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja.” (Otkrivenje 1,18)

Zatočenici izvedeni iz grobova u vrijeme Isusovog uskrsnuća bili su nagrada Kneza pobjednika. Tako je On potvrdio svoju pobjedu nad smrću i grobom; tako je dao zalog i jamstvo uskrsnuća svih mrtvih pravednika. Oni koji su bili pozvani iz grobova, otišli su u grad, pojavili se pred mnogima u svojem uskrslom tijelu i posvjedočili da je Isus doista uskrsnuo iz mrtvih i da su oni uskrsnuli s Njim. Glas koji je povikao: “Svrši se”, čuo se među mrtvima. Probio je zidove grobova i pozvao usnule da ustanu. Tako će biti kada se začuje Božji glas potresajući nebesa i Zemlju. Taj glas prodrijet će u grobove i otvoriti grobnice. Od snažnog potresa svijet će se ljuljati naprijed-natrag kao pijan čovjek. Tada će se pojaviti Krist, Kralj slave, u pratnji nebeskih anđela. Začut će se zvuk trube i Darovatelj života pozvat će mrtve pravedne u besmrtni život.

Svećenicima i glavarima bilo je dobro poznato da su određene osobe, koje su bile mrtve, ustale prigodom Isusovog uskrsnuća. Bili su im izneseni vjerodostojni izvještaji različitih ljudi koji su vidjeli ove uskrsle, razgovarali s njima i čuli njihovo svjedočanstvo da je Isus, Knez života, kojega su svećenici i vladari pogubili, ustao iz mrtvih. Lažni izvještaj da su učenici ukrali tijelo svojega Učitelja iz groba tako su marljivo širili da su mnogi povjerovali u njega. Međutim, svećenici, koji su izmislili lažni izvještaj, otišli su predaleko i svi oni koji su mislili svojom glavom, koji nisu bili zaslijepljeni vjerskim zanesenjaštvom, uočili su njihovu laž. …

Svećenici i glavari bili su u stalnom strahu da će se, hodajući ulicama, ili u privatnosti svoga doma, susresti licem u lice s uskrslim Kristom. Smatrali su da nigdje nisu sigurni; zasuni na bravama i rešetke bili su slaba zaštita protiv uskrslog Božjeg Sina. (The Spirit of Prophecy, sv. 3, str. 223—225)

Za razmišljanje: Kako bi se moj duhovni život promijenio kad bih vidio nekoga koga je Isus uskrisio iz mrtvih? Jesam li više dirnut veličanstvenim očitovanjem Isusove sile ili svakidašnjim blagoslovima koje izlijeva na mene?

 

Preporučujemo: