Kolika ljubav!

23. 02. 2018.

“Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo! Zato ne poznaje svijet nas jer njega nije uznao.” (1. Ivanova 3,1)
“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja.” (Ivan 1,12) … “Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo: ‘Abba — Oče!’ Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici Kristovi — ako zbilja (kao što jest) trpimo s njim — da s njim budemo i proslavljeni. Držim, doista, da patnje sadašnjega vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se objaviti u nama.” (Rimljanima 8,14-18) Ivan ne može naći prikladne riječi kojima bi opisao nevjerojatnu ljubav koju Bog ima prema grešnom čovjeku, ali on nas sve poziva da pogledamo Božju ljubav koja se otkrila u daru Njegovog jedinorođenog Sina. Zahvaljujući savršenoj žrtvi koja je dana okrivljenoj vrsti, oni koji vjeruju u Krista … mogu biti spašeni od vječne propasti. Krist je bio jedno s Ocem, ali kada je grijeh došao na naš svijet nakon Adamovog prijestupa, On je dragovoljno sišao s visine u kojoj je prebivao kao Onaj koji je jednak s Bogom, koji je živio u svjetlu nepodnošljivom za čovječanstvo, tako pun slave da nijedan čovjek ne može pogledati u Njegovo lice i ostati živ, i izložio se uvredama, porugama, patnji, boli i smrti, da bi odgovorio na zahtjeve Božjeg nepromjenjivog Zakona i napravio izlaz za prijestupnika svojom smrću i pravednošću. Izvršio je posao koji Mu je dao Njegov Otac i oni koji prihvate Krista oslanjajući se do kraja na Njegove zasluge, postaju Božji posvojeni sinovi i kćeri — postaju Božji baštinici i subaštinici s Isusom Kristom. … Neka nitko ne misli da je ponižavajuće za bilo kojeg čovjeka, koliko god on bio talentiran, učen ili poštovan, da prihvati Krista. Svako ljudsko biće trebalo bi gledati prema Nebu s poštovanjem i zahvalnošću, i uskliknuti s divljenjem: “Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao.” (The Youth’s Instructor, 27. rujna 1894.)

Leave a Comment