Koliko Hrvatska stvarno ima rimokatoličkih vjernika i koliko to košta?

27. 03. 2011.

VjerniciNeposredno pred popis stanovništva, u Hrvatskoj jepokrenuta građanska inicijativa za sekularnost hrvatske države ”Nisam vjernik”. Cilj akcije je potaknuti ljude koji se na popisima izjašnjavaju kao rimokatolici iz čisto tradicionalnih razloga da prestanu s takvom praksom.

Isto tako, organizatori ističu kako im je želja potaknuti one koji ne vjeruju u nekog boga da se na popisu izjasne kao nevjernici jer se nemaju čega sramiti. I na kraju, kako se ističe na internetskoj stranici www.nisam-vjernik.org, drugim ateistima i agnosticima pokazati da nisu sami. Organizatori su reagirali i na napade iz Katoličke crkve da je njihova kampanja kršćanofobna. “Ovo je proistinska inicijativa namijenjena otkrivanju broja pravog, istinskog broja vjernika u Republici Hrvatskoj te poticanje onih koji ne vjeruju da izađu iz ormara, jer se nemaju čega sramiti ako ne vjeruju u nadnaravna bića. Nitko ti ne pokušava osporiti ustavno pravo da vjeruješ i prakticiraš svoju vjeru, a jednako tako nitko nevjernike ne bi smio stavljati u ‘kulturološku katoličku kutiju’ iz tradicionalnih razloga. Želimo da i jedni i drugi označe točnu kućicu na sljedećem popisu stanovništva“, objašnjavaju organizatori akcije “Nisam vjernik“.Posebno ih smeta što napuhani broj katolika u Hrvatskoj ima ozbiljne posljedice za sve građane Hrvatske u financijskom i zakonodavnom smislu. Naime, taj postotak je jedan od glavnih argumenata u ugovoru Hrvatske i Vatikana o izdašnom financiranju Katoličke crkve. U spomenutom ugovoru piše: “Mjerodavne vlasti Katoličke crkve i Republike Hrvatske pri određivanju spomenutoga novčanog iznosa imali su na umu postotak građana Republike Hrvatske koji se izjašnjavaju katolicima.” (ugovor Svete Stolice i Republike Hrvatske, 2:6:6)

Odgovor crkve

Nije trebalo dugo da pojedini katolički aktivisti i vrh Crkve optuže ovu inicijativu protukršćanskom. Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić tako je, na predstavljanju palače Hrvatske biskupske konferencije na Ksaveru (koja, podsjećamo, košta 16,5 milijuna eura), rekao da su “podmetanja oko popisa stanovništva i pozivi da se ljudi ne izjašnjavaju kao vjernici smišljene zavjere da se u Hrvatskoj namjerno smanji broj katolika.” Organizatori akcije ”Nisam vjernik” odgovorili su kako njihove namjere nisu protukršćanske već istinoljubive. Ne slažu se s kardinalovim odabirom riječi, no naglašavaju da je akcija pokrenuta s ciljem da se namjerno smanji broj katolika – na stvarni broj.

Prijedlog za razmišljanje

Evidentno je da je u hrvatskoj javnosti vidljiv trend nacionalnog osvješćivanja koji prije svega u ovoj ekonomskoj krizi s pravom propituje, koliko nas sve to košta? Koliko košta pojedince koji daju porez ali i kao društvo koji od tog istog poreza nekome dijeli „šakom i kapom“, uglavnom bez ikakvog prava na bilo kakav nadzor. Nije li možda sazrijelo vrijeme da preuzmemo njemački model? Svatko onaj koji se na popisu stanovništva izjasni pripadnikom crkve neka država po tom modelu uvede crkveni porez iz kojeg će crkva dobivati svoja materijalna sredstva. Dakako u tom slučaju veliko je pitanje koliko bi vjernika uopće preostalo? Zar ne bismo tada imali jasnu situaciju a onaj tko je vjernik dobrovoljno će davati za crkvu za koju smatra da joj treba davati. Ili, nismo li mi pak bogatiji i od jedne Njemačke pa nam niti ovako, to nije problem?!

M. Juričević