Kraj koji je početak

18. 11. 2022.

“Jedanaestorica učenika odoše u Galileju, na goru gdje im je Isus odredio. Kad ga ugledaše, pokloniše mu se. A neki bijahu sumnjali. Tada im se približi Isus te im reče: ‘Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.’” (Matej 28,16-20)

U Matejevim završnim riječima zatječemo uskrslog Isusa kako se sastaje sa svojim učenicima i s više od pet stotina ljudi koji su Ga vidjeli u uskrslom tijelu prije uzašašća. Taj susret počeo je obožavanjem i završio službom.

Trebamo zapaziti nekoliko pojedinosti u ovom ulomku. Prvo, prisutni su se poklonili Isusu, ali jedni su posumnjali. Nakon što je Toma oklijevajući konačno prihvatio uskrslog Isusa, jedanaestorica učenika sigurno su bili među onima koji su Mu se poklonili. Osobe koje su njegovale sumnju očito su bile neke od preko pet stotina svjedoka uskrsnuća koji Ga nisu vidjeli do tog trenutka. Međutim, značajna je činjenica da su se učenici i drugi poklonili Isusu. Za Židove je takav korak značio da su prihvatili Njegovo puno božanstvo, kao Onoga tko je jednak Ocu.

Drugo, Isusu je dana “sva vlast, nebeska i zemaljska”. U evanđeoskom izvještaju vlast se proteže kao glavno pitanje, a vladanje svijetom bilo je sporno pitanje u trećoj kušnji kada je Sotona ponudio Isusu “sva kraljevstva svijeta”. Međutim, Isus je izabrao križ. I zahvaljujući Njegovom pobjedonosnom životu, smrti i uskrsnuću, dana Mu je “svaka vlast” da vlada “svim narodima” u sva vremena. Isus je Gospodin.

Treće, Isus predaje svoju vlast sljedbenicima s posebnom svrhom da ih osposobi da pođu u svijet, stvaraju učenike i krštavaju ih u “ime” Trojstva (ime je u jednini ukazujući na jedinstvo tri Osobe Božanstva). Nalog koji im je upućen ne odnosi se samo na naviještanje pune poruke o Isusu, već i na potrebu da se pridržavaju Njegovog nauka. Za Isusa poslušnost nikada nije bila sporna. Kršćanstvo nije samo promjena vjerovanja, već promjena načina života. Četvrto, Isus će biti sa svojom Crkvom do svršetka vremena. On je “Bog s nama” (Matej 1,23) dokle god traje vrijeme.

S tim evanđeoskim nalogom došli smo do kraja izvještaja o Isusu u Evanđelju po Mateju. Međutim, kraj je zapravo početak. Zapovijed u ovom retku na kraju će pokrenuti Isusove sljedbenike da odnesu Njegovu poruku do krajeva Zemlje. To je poslanje u kojem učenici u dvadeset prvom stoljeću i dalje sudjeluju. Kršćanstvo može započeti klanjanjem Bogu, ali uvijek završava službom.

 

Preporučujemo: