Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima

12. 11. 2023.

“Zaručnik dolazi! Iziđite mu u susret!” (Matej 25,6)

Dolazak Krista kao našega Velikog svećenika u Svetinju nad svetinjama da očisti Svetište, prikazan u Danielu 8,14; dolazak Sina Čovječjega pred Pradavnog, opisan u Danielu 7,13; i Gospodnji dolazak u Njegov hram, što ga je prorekao Malahija — opisi su jednog te istog događaja, a on je isto tako predstavljen zaručnikovim dolaskom na svadbu, kako ga je Krist opisao u prispodobi o deset djevica u 25. poglavlju Evanđelja po Mateju.

U ljeto i jesen 1844. godine objavljena je vijest: “Zaručnik dolazi!” Ovo je dovelo do pojave dviju skupina prikazanih mudrim i ludim djevicama — jedne koja je s radošću očekivala Gospodnji dolazak i ozbiljno se pripremala da Ga dočeka, i druge koja se pod utjecajem straha i postupajući nagonski zadovoljila teorijom istine ali je bila lišena Božje milosti. Prema prispodobi, kad je zaručnik došao, “koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu”. Ovdje prikazan dolazak zaručnika zbiva se prije svadbe. Svadba predstavlja trenutak kad Krist preuzima svoje kraljevstvo. Sveti grad, Novi Jeruzalem, prijestolnica i predstavnik kraljevstva, nazvan je zaručnicom, Janjetovom ženom. Anđeo se obratio Ivanu: “Dođi da ti pokažem zaručnicu — Janjetovu ženu!” “I prenese me — u duhu”, kaže prorok, “te mi pokaza Sveti grad, Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba.” (Otkrivenje 21,9.10) Prema tome, zaručnica očito predstavlja Sveti grad, a djevice koje izlaze ususret zaručniku simboliziraju Crkvu. U Otkrivenju stoji da će Božji narod biti gosti na Janjetovoj svadbenoj gozbi (Otkrivenje 19,9). Ako su gosti, onda ne mogu istodobno predstavljati zaručnicu. Krist će, kako je to rekao prorok Daniel, primiti od Pradavnoga “Vlast, čast i kraljevstvo“; primit će Novi Jeruzalem, prijestolnicu svoga kraljevstva, koji će biti opremljen “poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža” (Daniel 7,14; Otkrivenje 21,2). Kad primi kraljevstvo, doći će u svojoj slavi kao Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima na spasenje svom narodu … da sudjeluje u Janjetovoj svadbenoj gozbi. (Velika borba, str. 337,338)

Za razmišljanje: Mogu li zamisliti da dijelim obrok s Isusom?