Kralj slave

10. 02. 2013.

“’Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!’ ‘Tko je taj Kralj slave?’ ‘Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju!’” (Psalam 24,7.8)

Krist je došao na Zemlju kao Bog u ljudskom obličju. Uznio se na Nebo kao Kralj svetih. Njegovo uznesenje bilo je dostojno Njegovog uzvišenog karaktera. Otišao je kao Onaj koji je moćan u bitkama, kao osvajač. Pratile su Ga nebeske čete s klicanjem, burnim odobravanjem i hvalom, pjevajući nebeske pjesme. (6BC 1053)
Učenici nisu samo vidjeli Gospodina kako se uznosi, već su primili i svjedočanstvo anđela da je otišao i sjeo na prijestolje svojega Oca na nebesima. … Sjaj nebeske pratnje, otvaranje slavnih Božjih vrata, dobrodošlica — sve to nisu mogle prepoznati oči smrtnika. Da je put kojim je Krist otišao na Nebo bio otkriven učenicima u svoj svojoj neizrecivoj slavi, oni ne bi izdržali taj prizor. …
Njihovi osjećaji nisu smjeli biti toliko obuzeti slavom Neba da izgube iz vida Kristov karakter na Zemlji, karakter koji se trebao pokazati u njima. Pred svojim očima trebali su imati jasnu sliku ljepote i veličanstva Njegovog života, savršenog sklada svih Njegovih osobina i tajanstvenog jedinstva božanskog i ljudskog u Njegovoj naravi. … Njegovo vidljivo uznesenje s ovoga svijeta bilo je u skladu s krotkošću i spokojstvom Njegovog života. (3SP 254,255)
Koliki je izvor radosti za učenike bila spoznaja da na Nebu imaju takvog Prijatelja koji se moli za njih! Vidljivo Kristovo uznesenje na Nebo promijenilo je sve njihove poglede i zamisli o Nebu. … Oni su sada mislili o Nebu kao svojem budućem domu, mjestu na kojem im njihov voljeni Otkupitelj priprema stanove. Molitva je sada dobila novo značenje, jer je to bio razgovor s njihovim Spasiteljem. …
Sada su trebali propovijedati Evanđelje — Krista u ljudskom obličju, Čovjeka boli, Krista u poniženju, kojeg su nečiste ruke uhvatile i razapele; Krista koji je uskrsnuo, koji se uznio na Nebo da u Božjoj prisutnosti djeluje kao Zagovornik ljudi; Krista koji će ponovno doći s velikom silom i slavom na nebeskim oblacima. (3SP 262,263)

Leave a Comment