Kraljevsko ruho

16. 01. 2013.

“Dano joj je da se obuče u blistav, čist lan! Lan, zapravo, označuje pravedna djela svetih.” (Otkrivenje 19,8)

Iz Kristove usporedbe o svadbenom ruhu može se izvući vrlo značajna pouka. … Svadbenim ruhom prikazan je neporočni, čisti karakter koji će imati svi pravi Kristovi sljedbenici. … “Lan, zapravo, označuje pravedna djela svetih.” (Otkrivenje 19,8; Efežanima 5,27) To je Kristova pravednost, Njegov neokaljani karakter, koji se vjerom daje svima koji Krista prime kao svojeg Spasitelja.
Bijelu odjeću nevinosti nosili su naši praroditelji kad ih je Bog namjestio da žive u svetom Edenu. Živjeli su u savršenom skladu s Božjom voljom. … Međutim, kad su sagriješili, prekinuli su svoju vezu s Bogom i nestalo je svjetlosti koja ih je okruživala. Goli i posramljeni, pokušali su nadomjestiti svoju nebesku odjeću odjećom od smokvinog lišća koju su sami načinili. (Isusove usporedbe, str. 209—212)
Mi ne možemo sebi nabaviti haljine pravednosti, jer prorok kaže da je “sva pravda naša kao haljine okaljane” (Izaija 64,6). U nama nema ničega čime bismo mogli odjenuti svoju dušu da se ne pokaže njezina golotinja. Mi moramo primiti ruho pravednosti izatkano na nebeskom razboju, neokaljanu odjeću Kristove pravednosti. (KH 302)
Bog se obilno pobrinuo da možemo stajati savršeni u Njegovoj milosti, bez ikakvog nedostatka, čekajući na dolazak našega Gospodina. Jeste li spremni? Jeste li obukli svadbeno ruho? To ruho nikada neće pokriti prijevaru, razvrat, pokvarenost ili licemjerje. Božje oči vas gledaju. Bog prepoznaje vaše misli i namjere vašeg srca. Mi možemo prikriti svoje grijehe od ljudskih očiju, ali ništa ne možemo sakriti od svojeg Stvoritelja. (5T 220,221)
Neka se mladi i djeca uče da izaberu sebi kraljevsko ruho, tkano na nebeskom razboju, “blistav, čist lan”, koje će nositi svi sveti sa Zemlje. To ruho, Kristov neokaljani karakter, nudi se besplatno svakom ljudskom biću. Ali svi koji prime to ruho, primit će ga i nositi još ovdje. (Odgoj, str. 223)