Kratko vrijeme

14. 05. 2012.

„Jao vama, zemlji i more, jer je đavao sišao k vama s velikim gnjevom, svjestan da ima samo još malo vremena!“ (Otkrivenje 12,12)

Isus Krist je jedino utočište u ovo opasno vrijeme. Sotona djeluje u tajnosti i u tami. Lukavo odvlači sljedbenike Isusa Krista od križa i navodi ih na bezakonje i popuštanje svojim prohtjevima. …

Sotona se protivi svemu što će ojačati Kristovo djelo i oslabiti njegovu sotonsku silu. … On ne miruje ni trenutka kada vidi da pravda dobiva prevlast. On šalje legije zlih anđela na svako mjesto na kojemu svjetlo s Neba obasjava ljude. Tu postavlja svoje stražare da hvataju svakog neopreznog muškarca i ženu ili dijete i da ih pridobije za svoju službu. …

Bog želi da se Njegovo djelo obavlja razumno, a ne nasumice. On želi da se djelo obavlja s vjerom i savjesno kako bi mogao staviti znak svojega odobravanja na njega. On će blagosloviti i voditi one koji Ga vole i hode u poniznosti i strahu pred Njime, i povezat će ih s Nebom. Ako se radnici budu oslanjali na Njega, On će im dati mudrosti i ispravljati njihove nedostatke kako bi mogli savršeno obavljati Gospodnje djelo.

Naša dobra djela sama po sebi neće spasiti nijednoga od nas, ali se ne možemo spasiti ni bez dobrih djela. Kada učinimo sve što smo mogli učiniti, trebamo reći u ime i snazi Isusa Krista: „Mi smo nekorisni sluge!“ Ne smijemo misliti da smo prinijeli veliku žrtvu i da trebamo dobiti veliku nagradu za svoju malaksalu službu.

Trebamo staviti na sebe oklop i pripremiti se da uspješno odbijemo sve Sotonine napade. Njegovu zlobu i okrutnu snagu nismo dovoljno uzeli u obzir. Kada osjeti da je doživio poraz u jednom sukobu, on prelazi na novi sustav i novu taktiku i pokušava ponovno, čineći čuda da bi prevario i uništio ljudski rod.

Krist traži sve. Ako Mu bilo što uskratimo, neće valjati. On nas je otkupio po beskrajnoj cijeni i zato traži da sve što imamo predamo Njemu kao dragovoljnu žrtvu. Ako budemo Njemu potpuno posvećeni u srcu i u životu, vjera će zamijeniti sumnje, a povjerenje će zamijeniti nepovjerenje i nevjerovanje. (Signs of the Times, 20. travnja 1876.)