Krist — drugi Adam

3. 02. 2013.

“Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.” (1. Korinćanima 15,22)

Čovjekov je pad cijelo Nebo ispunio žalošću. … Božji Sin, veličanstveni nebeski Zapovjednik, bio je pokrenut sažaljenjem prema palom ljudskom rodu. Kad se bijeda izgubljenog svijeta pokazivala pred Njim, Njegovo je srce bilo ganuto beskonačnim sažaljenjem. Međutim, božanska je ljubav stvorila plan kojim je čovjek mogao biti otkupljen. Božji je prekršeni Zakon zahtijevao život grešnika. U cijelom je svemiru postojala samo jedna Osoba koja je mogla, umjesto čovjeka, ispuniti zakonske zahtjeve. Budući da je božanski Zakon svet kao i sam Bog, pomirenje je za njegov prekršaj mogao izvršiti samo Onaj koji je jednak s Bogom. Nitko osim Krista nije mogao otkupiti palog čovjeka od prokletstva Zakona i vratiti ga u sklad s Nebom. Krist je na sebe odlučio uzeti krivnju i sramotu grijeha, grijeha koji je tako mrzak svetom Bogu da je rastavio Oca od Njegova Sina. Krist se trebao spustiti do najvećih dubina ljudske bijede da bi spasio pali ljudski rod.
Plan spasenja je začet prije stvaranja svijeta, … a ipak se i Kralj svemira borio sam sa sobom prije nego što je dao svog Sina da umre za okrivljene ljude. … O, kakva tajna otkupljenja! Božja ljubav za svijet koji Ga nije ljubio! … Tijekom beskrajnih vjekova besmrtni će umovi, pokušavajući shvatiti tajnu te neshvatljive ljubavi, postavljati pitanja i diviti joj se. (Patrijarsi i proroci, str. 42,43)
Krist je nazvan drugim Adamom. U čistoći i svetosti, povezan s Bogom i u ljubavi s Bogom, On je započeo tamo gdje i prvi Adam. … Sotona je kušao Krista na stotinu puta okrutniji način nego Adama, i u okolnostima koje su bile teže u svakom pogledu. Varalica se predstavio kao anđeo svjetla, ali je Krist izdržao njegovu kušnju. On je iskupio Adamov sramotni pad i spasio svijet. … On je živio po Božjem zakonu i ukazao mu poštovanje u svijetu punom bezakonja, pokazujući cijelom nebeskom svemiru, pa i Sotoni, ali i svim grešnim Adamovim sinovima i kćerima, da Njegovom milošću ljudski rod može održati Božji zakon. (Youth’s Instructor, 2. lipnja 1898.)
Kristova pobjeda bila je isto tako potpuna kao i Adamov pad. Prema tome, i mi se možemo oduprijeti kušnji i Sotona će pobjeći od nas. (MS 15, 1908.)