Krist iz evanđeoskog doba

18. 07. 2023.

“A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12)

Od Pavlovog vremena do danas Bog svojim Duhom Svetim poziva Židove kao i neznabošce. “U Boga nema pristranosti”, izjavio je Pavao. Apostol se smatrao dužnikom “i Grcima i barbarima”, kao i Židovima, ali nikad nije izgubio iz vida velike prednosti koje su Židovi imali u odnosu na druge, jer “njima su povjerena Božja proročanstva” (Rimljanima 3,2). Evanđelje je, izjavio je, “sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako, u prvom redu, Židovu tako Grku. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru.” (Rimljanima 1,16.17) Upravo je za ovo Kristovo Evanđelje, koje je podjednako djelotvorno za Židove i pogane, Pavao u svojoj Poslanici Rimljanima rekao da ga se ne stidi.

Kad se ovo Evanđelje u svoj punini predstavi Židovima, mnogi će Krista prihvatiti kao Mesiju. Među kršćanskim propovjednicima samo se nekolicina osjeća pozvanima da rade za židovski narod, ali će onima koji su tako često bili zaobilaženi, kao i svima drugima, doći vijest o Kristovom milosrđu i nadi.

U završnom naviještanju Evanđelja, kad se treba izvršiti posebno djelo za dosad zanemareni sloj ljudi, Bog očekuje od svojih vjesnika da se posebno zauzmu za židovski narod na koji će naići u svim krajevima svijeta. Kad se starozavjetna Pisma stope s Novim zavjetom u objašnjenju Jahvinih vječnih namjera, to će za mnoge Židove biti kao zora novog stvaranja, uskrsnuće duše. Kad Krista iz evanđeoskog doba vide na stranicama starozavjetnih Pisama i shvate kako Novi zavjet jasno objašnjava Stari, probudit će se njihove usnule sposobnosti i oni će u Kristu prepoznati Spasitelja svijeta. Mnogi će vjerom prihvatiti Krista kao svojeg Otkupitelja. Na njima će se ispuniti riječi: “I svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12) (Djela apostolska, str. 239,240)

Za razmišljanje: Što imam zajedničko sa Židovima što može poslužiti kao most u širenju biblijskih istina o Isusovom mesijanstvu među njima?