Krist je savršeni uzor svima

2. 11. 2014.

““A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti ‘pred Bogom i ljudima’.”“ (Luka 2,52)

Čovjek je sagriješio. Božje obličje u njemu se pokvarilo. Neposlušnost je izopačila njegove sklonosti i oslabila njegovu snagu; učinila ga je prividno nesposobnim da očekuje išta drugo osim nevolja i grijeha. Međutim, Bog je, preko Krista, prokrčio put spasenja i zato poziva sve ljude: ““Budite sveti jer sam ja svet!”“ (1. Petrova 1,16) Njegova je namjera omogućiti čovjeku da stoji pred Njim kao uspravno i plemenito biće i Njegova će se namjera ostvariti. On je poslao svojega Sina na ovaj svijet da podnese kaznu za grijeh i da pokaže čovjeku kako može živjeti bezgrešnim životom.
Krist je naš ideal. Ostavio je savršeni primjer djeci, mladima i odraslima. Došao je na Zemlju i prošao kroz različite oblike ljudskog iskustva. U Njegovom životu nije bilo mjesta za grijeh. Od početka do kraja svojeg zemaljskog života nepokolebljivo je ostao vjeran Bogu. Biblija kaže o Njemu: ““Dijete je raslo i jačalo, napunjajući se mudrošću. I milost je Božja počivala na njemu.”“ On je ““napredovao u mudrosti, rastu i milosti ‘pred Bogom i ljudima’”“ (Luka 2,40.52).
Spasitelj nije živio da bi ugodio sebi. … On nije imao dom u ovom svijetu, osim kada bi Mu ljubaznost prijatelja osigurala privremeno utočište, ali je bilo predivno u Njegovoj prisutnosti. Iz dana u dan se suočavao s nevoljama i kušnjama, ali nije padao niti se obeshrabrivao. Uvijek je bio strpljiv i vedar i napaćeni su Ga slavili kao vjesnika života, mira i zdravlja. U Njegovom životu je bilo mjesta za ono što je neporočno i plemenito. …
Božji poziv glasi: ““Budite sveti jer sam ja svet!”“ Svetost je odraz božanske slave. Ali da bismo odražavali tu slavu, moramo surađivati s Bogom. Srce i misli moraju se osloboditi svega što navodi na zlo. Božja riječ se mora čitati i proučavati s iskrenom težnjom da se iz nje stekne duhovna snaga. Ta Riječ je kruh s Neba. Oni koji ga primaju i čine dijelom svojeg života, jačaju u sili jačine Božje. Naše posvećenje je Božji cilj u svim Njegovim postupcima prema nama. On nas je izabrao od vječnosti s namjerom da budemo sveti. Krist izjavljuje: ““Ovo je, naime, volja Božja: vaše posvećenje.”“ (1. Solunjanima 4,3) Je li i vaša želja da vaše težnje i sklonosti budu dovedene u sklad s božanskom voljom? …
Živeći životom kojim je Spasitelj živio, pobjeđujući svaku sebičnu želju, ispunjavajući hrabro i radosno svoje dužnosti prema Bogu i onima oko nas — postat ćemo i više nego pobjednici! To će nas pripremiti da stanemo pred veliko bijelo prijestolje, oslobodivši se svake mane i nedostatka, opravši haljine svojega karaktera i ubijelivši ih u krvi Janjetovoj. (ST, 30. ožujka 1904.)

Leave a Comment