Jutarnji stih

Krist u vama – nada slave

„Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove Tajne među poganima koja glasi: Krist, nada slave, jest među vama.“ (Kološanima 1,27)

Bolest tijelu i umu kod gotovo svih ljudi donose osjećaji nezadovoljstva i zlovolje. Oni nemaju Boga, ne raspolažu nadom koja će doprijeti do prostora iza zavjese kao pouzdano i čvrsto sidro duše. Oni koji imaju tu nadu, čiste se kao što je i On čist. Takvi ne znaju za nemirne težnje, zlovolju i nezadovoljstvo; nisu od onih koji stalno iznalaze zlo i razmišljaju o tuđim nevoljama. Međutim, mi vidimo mnoge koji razmišljaju o vremenu nevolje; svaki element njihovog života obilježen je uznemirenošću: oni kao da ne mogu naći utjehu, već su neprekidno obuzeti strašnim iščekivanjem nekog užasnog zla. … Ali isprazne zabave nikad neće pomoći promjeni takvog uma. Da bi mogli biti sretni, njima je potreban preobražavajući utjecaj Božjega Duha. Da bi ostvarili božansku i izobilnu utjehu, njima je potrebno razmišljanje o Kristu. „Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, zla nek’ se kloni, a čini dobro, mir neka traži i za njim ide.“ … Oni koji imaju iskustvenu spoznaju ovog biblijskog teksta stvarno su sretni. … Krist u njima nada slave bit će zdravlje tijelu i snaga duši. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 1, str. 486,487)

Duša koja je nadahnuta Isusovom ljubavlju … rado razmišlja o Njemu, a gledajući Njega, mi se preobražavamo u Njegovo obličje. Krist se nastanjuje u nama i postaje naša nada slave. Povjerenje takvog jača … njegova ljubav produbljuje se i širi jer postaje siguran da prebiva u Kristu i Krist u njemu. … Mi možemo očekivati od Isusa Njegovo najnježnije suosjećanje, dobiti ohrabrenje da izdržimo oslanjajući se u punoj mjeri na Onoga koji je rekao: „Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!“ (Ivan 16,33) (The Youth’s Instructor, 9. kolovoza 1894.)

Preporučujemo:


Komentiraj