Kristova krunidba i njezine posljedice

27. 02. 2024.

“Isus … otada sjedi s desnu Božjeg prijestolja.” (Hebrejima 12,2)

Kristovo uzašašće na Nebo bilo je znak da će Njegovi sljedbenici primiti obećani blagoslov. Njega su trebali čekati prije nego što krenu na rad. Kad je Krist prošao kroz nebeska vrata, bio je ustoličen uz obožavanje anđela. Čim je ovaj obred bio završen, Duh Sveti je sišao na učenike kao snažna struja i Krist je bio proslavljen slavom koju je oduvijek imao kod Oca. Izlijevanje Duha na Pedesetnicu bilo je nebeska poruka da je Otkupiteljevo ustoličenje završeno. U skladu sa svojim obećanjem, poslao je s Neba Duha Svetoga na svoje sljedbenike kao jamstvo da je kao svećenik i kralj primio svaku vlast na Nebu i na Zemlji, i da je Pomazanik svojeg naroda. …

Tijekom svojeg života na Zemlji On je sijao sjeme istine i natopio ga vlastitom krvlju. Obraćenje na Pedesetnicu bilo je rezultat tog sijanja, žetva je bila Kristovo djelo otkrivajući snagu Njegovog nauka.

Dokazi samih apostola, premda jasni i uvjerljivi, ne bi mogli ukloniti predrasude koje su se oduprle tolikim dokazima. Ali Duh Sveti je ove dokaze božanskom snagom utisnuo u srca. Riječi apostola bile su kao oštre strijele Svemogućega i osvjedočavale su ljude o njihovoj strahovitoj krivnji kad su odbacili i razapeli Gospodina slave.

Zahvaljujući Kristovoj poduci, učenici su shvatili da im je potreban Duh Sveti. Zahvaljujući poučavanju Duha, oni su konačno bili osposobljeni i pošli su ostvariti svoje životno djelo. Više nisu bili neuljudni i neuki. Više nisu bili skup nezavisnih jedinki ili neskladni, sukobljeni elementi. Njihov cilj nije više bila svjetovna veličina. Bili su “jednodušni”, “jedno srce i jedna duša” (Djela 2,46; 4,32). Njihove je misli ispunjavao Krist; njihov je cilj bio napredak Njegova kraljevstva. Umom i karakterom postali su slični svojem Učitelju. …

Pedesetnica im je donijela nebesko prosvjetljenje. Istine koje nisu mogli razumjeti dok je Krist bio s njima, sad su im bile jasne. S vjerom i sigurnošću koju nikad prije nisu poznavali, prihvatili su nauk Svete riječi. (Djela apostolska, str. 25,28,29)