Jutarnji stih

Kristovi vojnici

“Riječju istine, silom Božjom, oružjem pravednosti zdesna i slijeva.” (2. Korinćanima 6,7 — Varaždinska Biblija)
Kristova crkva lijepo se može usporediti s vojskom. Svaki vojnik provodi život u napornom radu, teškoćama i opasnostima. Sa svake strane nalaze se spremni neprijatelji koje predvodi knez sila tame, koji nikada ne spava i nikada ne napušta svoje mjesto. Kada god kršćanin napusti zaklon, ovaj moćni neprijatelj izvede iznenadni i opaki napad. Ako članovi crkve nisu aktivni i spremni, nadvladat će ih ove zamke. Što bi se dogodilo kada bi pola vojske drijemalo ili spavalo kada im je naređeno da budu na dužnosti; rezultat bi bio poraz, zarobljeništvo ili smrt. Da bilo koji od njih pobjegne iz ruku neprijatelja, bi li bio dostojan nagrade? Ne bi; vrlo brzo dobio bi smrtnu presudu. A ako je nemarna ili nevjerna Kristova crkva, nastaju daleko značajnije posljedice. Vojska kršćanskih vojnika koji spavaju — što može biti gore od toga! Gospodar poziva radnike na širenje Evanđelja. Tko će se odazvati? Svi koji se priključe vojsci neće postati generali, narednici, bojnici, čak ni desetnici. Nemaju svi brigu i odgovornosti vođe. Postoje druge, teške vrste poslova koje treba obavljati. Neki moraju kopati rovove i graditi utvrde, neki trebaju stajati kao stražari, neki prenositi poruke. Iako postoji samo nekoliko časnika, a mnogo vojnika koji tvore vojnu postrojbu, njezin uspjeh ovisi o predanosti svakog vojnika. … Svatko od nas osobno treba obaviti važan posao dok se borimo u dobroj borbi vjere. U pitanju je vječna budućnost. Mi moramo na sebe staviti oklop pravednosti, moramo odolijevati zlu, a imamo čvrsto obećanje da će ono pružiti otpor. Crkva treba voditi žestoku borbu, osvajati za Krista, spašavati duše od neprijateljeve sile. Bog i sveti anđeli uključeni su u ovaj rat. Neka Onaj koji nas je pozvao da budemo vojnici, bude nama zadovoljan. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 394,395)


Komentiraj