Kršćani koji vole i koji su dostojni ljubavi

12. 09. 2013.

“Milost zajedno s nepropadljivošću bila sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista!” (Efežanima 6,24)

Mnogi primaju za gotovo da su kršćani, jednostavno zato što su prihvatili neka osnovna teologijska načela. Međutim, oni nisu unijeli istinu u svakodnevni život. Oni nisu povjerovali u nju i nisu je zavoljeli, pa stoga nisu primili silu i blagodat koja dolazi od posvećenja istinom. Ljudi mogu tvrditi da vjeruju u istinu; ali ako ih to ne čini iskrenima, ljubaznima, strpljivima, trpeljivima, umnima, onda je to prokletstvo za one koji je posjeduju, a preko njihovog utjecaja to je prokletstvo i za svijet. (Isusov život, str. 244)
Svijetu su potrebni dokazi o iskrenosti našeg kršćanstva. Kršćanstvo na riječima može se vidjeti na sve strane, ali kada se sila Božje milosti osjeti u našim crkvama, vjernici će činiti Kristova djela. Naslijeđene ili stečene karakterne osobine preobrazit će se. Sveti Duh koji stanuje u njima osposobit će ih da budu slični Kristu, a uspjeh njihovog rada bit će razmjeran čistoći njihove pobožnosti. (TM 416)
Budimo dostojni svojeg ispovijedanja vjere. Ukrasimo svoj život predivnim karakternim osobinama. Grube riječi i djela ne potječu od Krista, već od Sotone. Hoćemo li doprinijeti, čvrsto se držeći svoje nesavršenosti i svojih mana, da se Krist postidi zbog nas? On nam je obećao svoju milost. Ako je prihvatimo, ona će uljepšati naš život. … Grešnost će biti zamijenjena dobrotom, savršenstvom. Naš život bit će ukrašen vrlinama koje su Kristov život činile tako uzvišenim. …
Istinski kršćanin dostojan ljubavi, najsnažniji je dokaz u prilog biblijskoj istini. Takav čovjek je Kristov predstavnik. Njegov život je najuvjerljiviji dokaz u prilog moći božanske milosti. (RH, 14. siječnja 1904.)
Svaki dan u životu nameće nam odgovornosti koje moramo nositi. Svakoga dana svojim riječima i postupcima utječemo na one s kojima se družimo. … Iskreni Kristov sljedbenik jača dobre namjere svih s kojima dolazi u dodir. Nevjerničkom svijetu, koji voli grijeh, on otkriva snagu Božje milosti i savršenstvo Njegova karaktera. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 221)

Leave a Comment