Kršćanska umjerenost

19. 03. 2012.

„Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje.“ (Rimljanima 12,1)

Mi živimo u vremenu neumjerenosti. Mnogi ljudi žrtvuju zdravlje i život da zadovolje štetno popuštanje svojim željama. Ovi posljednji dani karakteristični su po niskom moralu i općoj nesklonosti ljudi da se bave tjelesnim radom. Mnogi danas pate zbog neaktivnosti i pogrešnih navika. …

Kada se prepustimo jedenju i pijenju koje umanjuje umnu i tjelesnu živahnost, ili postajemo plijenom navika koje imaju iste posljedice, mi sramotimo Boga jer Mu uskraćujemo službu koju zahtijeva od nas. Oni koji stječu i njeguju neprirodni apetit prema duhanu čine to na štetu svojega zdravlja. Oni uništavaju živčanu snagu, umanjuju svoje životne sile i žrtvuju umne sposobnosti.

Oni koji govore da su Kristovi sljedbenici a ipak imaju taj strašni grijeh pred svojim vratima, ne mogu visoko cijeniti spasenje niti imati visoko mišljenje o onome što je vječno. Um koji je potamnjen i djelomično paraliziran narkoticima lako pada kao žrtva kušnji i ne može uživati u razgovoru s Bogom.

Oni koji uzimaju duhan lako padaju u pijanstvo. Dvije trećine alkoholičara u našoj zemlji stvorili su naviku za pićem uživajući duhan. Oni koji tvrde da im duhan ne šteti, mogu se lako uvjeriti u svoju pogrešku uskraćujući sebi duhan nekoliko dana; uzdrhtali živci, omaglica u glavi, razdražljivost, sve ih to treba osvjedočiti da ih je ova grešna popustljivost njihovim prohtjevima okovala ropskim okovima. Ona je nadvladala njihovu snagu volje. …

Na takav se način rasipaju sredstva koja bi mogla poduprijeti dobro djelo odijevanja neodjevenih, hranjenja gladnih, slanja istine jadnim dušama koje su daleko od Krista. Kakav će se zapis pojaviti u Božjoj knjizi kada se budu sređivali izvještaji o životu? Vidjet će se da su goleme svote novca bile potrošene na duhan i alkoholna pića! Za što? Da se postigne zdravlje i produlji život? O, ne! Da se usavrši kršćanski karakter i osposobi za društvo svetih anđela? O, ne! Već da se udovolji pokvarenom, neprirodnom prohtjevu za onim što truje i ubija ne samo one koji ga uzimaju, već i one na koje oni prenose svoje naslijeđe bolesti i slaboumnosti.  (Signs of the Times, 6. siječnja 1876.)