Kruh za gladne

10. 04. 2018.

“A Isus im reče: ‘Ja sam kruh život. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; i tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.’” (Ivan 6,35)
Mnogi su gladni i nemoćni jer umjesto da jedu Kruh koji je sišao s Neba, oni ispunjavaju svoj um manje značajnim stvarima. Ali ako grešnik želi uzeti Kruh života, on će, preporođen i obnovljen, postati živa duša. Duh Sveti pokazat će mu božanske istine i ako ih primi, njegov će se karakter očistiti od svake sebičnosti, oblikovati i očistiti za Nebo. Za neobazrive, nezainteresirane, nemarne, one koji stoje na rubu propasti, Krist kaže: “Otvorite vrata svojeg srca; dopustite mi da uđem i ja ću vas učiniti djecom Božjom. Preobrazit ću vašu slabu, grešnu narav u božansko obličje dajući joj ljepotu i savršenstvo.” … Krist ne samo da nam daje Kruh života, nego i Voda života koju On daje izvor je vode koja teče u vječni život. Ona ima životodavna svojstva i pročišćavajuće djelovanje jer istječe iz Božjeg prijestolja. Oni koji dopuste da Bog radi u njima, rast će sve dok ne dostignu punu visinu rasta muškaraca i žena u Kristu Isusu. Sve snage uma i tijela bit će upotrijebljene u službi Bogu. … On ima divne blagoslove koje daje onima koji Ga prime. On je silan u snazi i divan u savjetu. Djelovanjem Duha Svetog, On utiskuje Božje obličje u naš karakter. Ako se budemo hranili Njime, mi ćemo postati nova stvorenja u Kristu Isusu. Vrline pravog kršćanskog karaktera, talenti koji se otkrivaju u Kristovom karakteru, vidjet će se u životu rođenih od Duha. Čovjek, sa svojom ljudskom naravi postat će dionik božanske naravi. Kristova sila radit će na posvećivanju svakog dijela bića u potpunosti proširujući život, aktivnosti i zdravlje i razvijajući duhovnu učinkovitost. (The Youth’s Instructor, 11. rujna 1897.)