Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 14

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 14.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Neka ovo bude zakon za gubavca u dan njegova očišćenja: Neka se dakle dovede k svećeniku. 3 A svećenik neka izađe izvan tabora pa neka pogleda: i gle, ako je zaraza gube na gubavcu zacijelila, 4 onda neka svećenik zapovjedi da se za onoga koji se ima čistiti uzmu dvije žive, čiste ptice te cedrova drveta i grimiza i izopa. 5 I neka svećenik zapovjedi da se jedna ptica zakolje u zemljanoj posudi nad živom vodom. 6 Neka uzme onu živu pticu, te cedrova drveta i grimiza i izopa, pa neka njih i živu pticu umoči u krv ptice koja bijaše zaklana nad živom vodom. 7 Neka onda sedam puta poškropi onoga koji se čisti od gube pa neka ga proglasi čistim. I neka pusti živu pticu na otvoreno polje. 8 A onaj koji se čisti neka opere haljine svoje i obrije svu kosu svoju pa neka se u vodi okupa da bi bio čist. I nek poslije toga uđe u tabor, ali nek sedam dana stanuje izvan svog šatora. 9 A sedmoga dana nek bude ovako: neka obrije svu svoju kosu s glave svoje, i bradu svoju i obrve svoje; i sve svoje dlake nek obrije. I nek opere haljine svoje i tijelo svoje nek okupa u vodi, i bit će čist. 10 A osmoga dana neka uzme dva jaganjca bez mane, i jedno žensko janje od godine dana bez mane, i tri desetineefe finoga brašna zamiješena s uljem za prinosnicu, i jedan log ulja. 11 Neka onda svećenik koji vrši očišćenje postavi čovjeka koji se čisti i ovo pred Gospoda na ulazu u Šator sastanka. 12 I neka uzme svećenik jednoga jaganjca i prinese ga kao naknadnicu, pa ga s logom ulja prikaže kao prikaznicu pred Gospodom. 13 Neka potom zakolje jaganjca na mjestu na kojem se kolje okajnica i paljenica, na svetome mjestu; jer kao što okajnicapripada svećeniku, tako pripada i naknadnica — ona je presveta. 14 A svećenik neka uzme od krvi naknadnice; i neka je svećenik stavi na resicu desnoga uha onoga koji se čisti, i na palac desne ruke njegove i na palac desne noge njegove. 15 Potom neka svećenik uzme od loga ulja i izlije na dlan svoje lijeve ruke. 16 Neka onda svećenik umoči svoj desni prst u ulje što mu je u lijevoj ruci te uljem sa svog prsta sedam puta po­škropi pred Gospodom. 17 Ostatak pak ulja što mu je u ruci neka svećenik stavi na resicu desnoga uha onoga koji se čisti, i na palac desne ruke njegove i na palac desne noge njegove, ponad krvi od naknadnice. 18 A ostatak ulja što mu je u ruci neka svećenik stavi na glavu onoga koji se čisti. Tako će svećenik nad njim izvršiti pomirenje pred Gospodom. 19 Potom će svećenik prinijeti okajnicu i izvršiti pomirenje nad onim koji se čisti od svoje nečistoće, a nakon toga će zaklati paljenicu. 20 Neka zatim svećenik prinese na žrtveniku paljenicu i prinosnicu. Tako će svećenik izvršiti pomirenje nad njim i ovaj će biti čist. 21 No ako je on siromašan te ne mogne priskrbiti toliko, onda neka uzme za naknadnicu jednoga jaganjca kao prikaznicu, da se nad njim izvrši pomirenje, i jednu desetinu efe finoga brašna zamije­šena s uljem za prinosnicu, i log ulja, 22 i dvije grlice ili dva golublja mladunca — koliko mogu priskrbiti — pa neka jedno bude okajnica, a drugo paljenica. 23 I neka to osmoga dana donesu svećeniku za svoje očišćenje, na ulaz u Šator sastanka, pred Gospoda. 24 A svećenik neka uzme jaganjca za naknadnicu i log ulja pa nek ih prinese svećenik pred Gospodom kao prikaznicu. 25 Onda nek zakolje jaganjca za naknadnicu pa neka svećenik uzme od krvi naknadnice i stavi je na resicu desnoga uha onoga koji se čisti, i na palac desne ruke njegove i na palac desne noge njegove. 26 Neka svećenik izlije i ulja na dlan svoje lijeve ruke. 27 Onda neka svećenik od ulja što mu je na dlanu lijeve ruke desnim prstom sedam puta poškropi pred Gospodom. 28 I od ulja što mu je na dlanu neka svećenik stavi na resicu desnoga uha onoga koji se čisti, i na palac desne ruke njegove, i na palac desne noge njegove, na mjesto na kojemu je krv naknadnice. 29 A ostatak ulja što bude na dlanu svećeniku neka stavi na glavu onoga koji se čisti, vršeći za njega pomirenje pred Gospodom. 30 Neka zatim prinese jednu od grlica ilijednoga od golubićâ, koliko je već mogao priskrbiti. 31 Neka prinese koliko uzmogne pri­skrbiti, jedno kao okajnicu, a drugo kao paljenicu, zajedno s prinosnicom. Tako će svećenik izvršiti pomirenje pred Gospodom za onoga koji se čisti. 32 Ovo je zakon za onoga na kojemu je zaraza gube, koji ne može priskrbiti za svoje očišćenje.« 33 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 34 »Kad uđete u kanaansku zemlju, što vam je ja dajem u posjed, te pustim zarazu gube na kuću u zemlji što je budete zaposjeli, 35 pa onaj čija je kuća dođe i kaže svećeniku govoreći: ‘Čini mi se kao da je zaraza u kući’, 36 onda neka svećenik zapovjedi da se kuća isprazni prije no što svećenik dođe pregledati zarazu, da ne bi sve što je u kući postalo nečisto. I poslije toga neka svećenik dođe pregledati kuću. 37 On će dakle pregledati zarazu, i gle: ako je zaraza na zidu kuće — kao zelenkaste ili crvenkaste udubine koje su naizgled dublje od zida, 38 onda neka svećenik izađe iz kuće na kućna vrata i zatvori kuću na sedam dana. 39 A sedmoga dana neka svećenik opet dođe i pregleda: i gle, ako se zaraza proširila po zidovima kuće, 40 onda neka svećenik zapovjedi da se povade kamenovi na kojima je zaraza i da ih se baci na nečisto mjesto izvan grada. 41 Neka se zatim kuća sastruže iz­nutra sve uokolo pa neka se prah što ga sastrugaše prospe izvan grada na nečisto mjesto. 42 Onda neka uzmu drugo kamenje i stave namjesto onih kamenova; i neka uzmu drugu žbuku i ožbukaju kuću. 43 No ako se zaraza povrati i izbije na kući pošto su kamenovi bili povađeni i pošto je kuća bila sastrugana i ožbukana, 44 onda neka svećenik ode i pregleda: i gle, ako se zaraza proširila po kući, to je u kući zloslutna guba; ona je nečista. 45 I neka poruši kuću, kamenje njezino i drvlje njezino i svu žbuku na kući; i neka to iznese izvan grada na nečisto mjesto. 46 A tko uđe u kuću za sve vrijeme dok je zatvorena, bit će nečist do večeri. 47 I tko u kući legne, neka opere odjeću svoju; i tko u kući blaguje, neka opere odjeću svoju. 48 Ako pak svećenik dođe i pregleda, i gle — zaraza se nije proširila po kući pošto je kuća bila ožbukana, onda neka svećenik kuću proglasi čistom jer se zaraza izliječila. 49 I da bi se kuća očistila, neka uzme dvije ptice i cedrova drveta i grimiza i izopa, 50 pa neka jednu od ptica zakolje u zemljanoj posudi nad živom vodom. 51 Potom neka uzme cedrova drveta i izopa i grimiza i živu pticu, pa nek ih umoči u krv zaklane ptice i u živu vodu te poškropi kuću sedam puta. 52 Tako će kuću očistiti krvlju ptice te živom vodom i živom pticom i cedrovim drvetom i izopom i grimizom. 53 Onda neka živu pticu pusti izvan grada na otvorenu polju. Tako će izvršiti pomirenje nad kućom, i bit će čista. 54 Ovo je zakon za svakoliku zarazu gube i šuge, 55 te za gubavu odjeću ili kuću, 56 kao i za otekline i osipe i bjelkaste pjege, 57 da pouči kada je nešto nečisto, a kada čisto. To je zakon o gubi.«