Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 15

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 15.

1 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Govorite sinovima Izraelovim i kažite im: ‘Kad koji čovjek imadne izljev iz tijela svojega, zbog svojega izljeva on je nečist. 3 A u ovome se sastoji njegova nečistoća u izljevu njegovu: ispusti li tijelo njegovo svoj izljev ili tijelo njegovo zadrži izljev svoj, to je nečistoća njegova. 4 Svaka postelja na koju legne onaj koji imaše izljev, nečista je; i svaki predmet na koji sjedne, nečist je. 5 I tko god se dotakne postelje njegove, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 6 A tko sjedne na predmet na kojemu je sjedio onaj koji imaše izljev, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 7 A tko se dotakne tijela onoga koji imaše izljev, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 8 Ako pak onaj koji imaše izljev pljune na onoga koji je čist, neka i taj opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 9 I svako sedlo u kojemu bi jašio onaj koji imaše izljev, nečisto je. 10 I tko god se dotakne bilo čega što je bilo pod njim, nečist je do večeri; i tko ponese štogod takvo, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 11 A svaki kojega se onaj koji imaše izljev dotakne a ne opere vodom ruke svoje, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 12 No zemljana posuda, što je se onaj koji imaše izljev dotakne, neka se razbije; svaka pak drvena posuda neka se vodom ispere. 13 A kad se onaj koji imaše izljev očisti od izljeva svojega, neka si onda broji sedam dana za očišćenje svoje pa neka opere svoju odjeću i okupa tijelo svoje živom vodom — i bit će čist. 14 A osmoga dana neka si uzme dvije grlice ili dva golublja mladunca i dođe pred Gospoda na ulaz u Šator sastanka te ih preda svećeniku. 15 I neka ih svećenik prinese: jedno kao okajnicu, a drugo kao paljenicu. Tako će svećenik nad njim izvršiti pomirenje pred Gospodom za izljev njegov. 16 I ako iz kojega čovjeka izađe sjemeni izljev, neka onda okupa u vodi cijelo svoje tijelo te bude nečist do večeri. 17 I svaka haljina i svaka koža na koju sjemeni izljev dospije neka se opere u vodi te bude nečista do večeri. 18 I kad koja žena legne s čovjekom pa on imadne sjemeni izljev, neka se oboje okupaju u vodi te budu nečisti do večeri. 19 Ako pak žena imadne istjecanje i to bude istjecanje krvi iz tijela njezina, neka sedam dana ostane u nečistosti svojoj; i tko god je se dotakne, bit će nečist do večeri. 20 I sve na što bi legla u nečistosti svojoj, nečisto je; i sve na što bi sjela, nečisto je. 21 I tko god se dotakne postelje njezine, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 22 I tko god se dotakne bilo kojega predmeta na kojemu je sjedila, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 23 I ako bi se dotakao čega što je bilo na postelji ili na predmetu na kojemu je ona sjedila, nečist je do večeri. 24 I ako koji čovjek uistinu legne s njom te njezina nečistost prione za nj, neka je nečist sedam dana; i svaka postelja na koju legne bit će nečista. 25 Ako pak žena imadne istjecanje krvi svoje mnogo dana, izvan nečistosti svoje, ili ako istjecanje traje više nego je uobi­čajeno za nečistosti njezine, svi dani istjecanja nečistoće njezine bit će kao dani njezine nečistosti. Ona je nečista. 26 Svaka postelja na koju legne za sve dane istjecanja svojega bit će joj kao postelja nečistosti njezine; i svaki predmet na koji sjedne nečist će biti, kao što je nečista nečistost njezina. 27 I tko god ih se dotakne, nečist je. Stoga nek opere svoju odjeću i okupa se u vodi te bude nečist do večeri. 28 No ako se očisti od istjecanja svojega, onda neka si broji sedam dana, a nakon toga je čista. 29 A osmoga dana neka si uzme dvije grlice ili dva golublja mladunca i neka ih donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka. 30 I neka svećenik prinese jedno kao okajnicu, a drugo kao paljenicu. Tako će svećenik izvršiti pomirenje za nju pred Gospodom za istjecanje nečistoće njezine. 31 Odvraćajte dakle sinove Izraelove od njihove nečistoće, da ne bi pomrli u nečistoći svojoj oskvrnuvši moj tabernakul što je među vama. 32 Ovo je zakon za onoga koji ima izljev i iz koga izađe sjemeni izljev te se njime onečisti, 33 kao i za onu koja boluje od nečistosti svoje i za onoga koji imadne izljev — muško ili žensko — te za čovjeka koji legne s onom koja je nečista.’«