Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 18

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 18.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: ‘Ja sam Gospod, Bog vaš. 3 Ne činite kao što se čini u zemlji egipatskoj u kojoj ste boravili, i ne činite kao što se čini u zemlji kanaanskoj kamo vas ja vodim, i ne hodite po njihovim odredbama. 4 Vršite moje uredbe i držite moje odredbe hodeći po njima. Ja samGospod, Bog vaš. 5 Zato držite moje odredbe i uredbe moje; čovjek koji ih izvrši, po njima će i živjeti. Ja samGospod. 6 Neka se nitko od vas ne približuje bilo komu od svoje krvne rodbine da otkriva njezinu golotinju. Ja samGospod. 7 Ne otkrivaj golotinje oca svojega ni golotinje matere svoje. Ona ti je mati, ne otkrivaj golotinje njezine. 8 Ne otkrivaj golotinje žene oca svojega; to je golotinja oca tvojega. 9 Golotinje sestre svoje — kćeri oca svojega ili kćeri matere svoje — bilo da je rođena u domu ili je rođena izvan njega, njezine golotinje ne otkrivaj. 10 Golotinje kćeri svojega sina ili golotinje kćeri svoje kćeri, njihovu golotinju ne otkrivaj: ta njihova je golotinja i tvoja golotinja. 11 Golotinje kćeri žene oca svojega, rođene od oca tvojega — ona ti je sestra — ne otkrivaj golotinje njezine. 12 Ne otkrivaj golotinje sestre oca svojega; ona je krv tvojega oca. 13 Ne otkrivaj golotinje sestre matere svoje; ta ona je krv matere tvoje. 14 Ne otkrivaj golotinje brata oca svojega; ne približuj se ni ženi njegovoj, ona ti je strina. 15 Ne otkrivaj golotinje snahe svoje, ona je žena sina tvojega; ne otkrivaj golotinje njezine. 16 Ne otkrivaj golotinje žene brata svojega; to je golotinja brata tvojega. 17 Ne otkrivaj golotinje žene i kćeri njezine. Ne uzimaj kćer sina njezina ni kćer njezine kćeri da otkrivaš golotinje njezine; oni su krvna rodbina. To je opačina. 18 I ne uzimaj sebi ženu zajedno sa sestrom njezinom da je rastužuješ otkrivajući golotinje njezine dok je druga još živa.19 I ne približuj se ženi za njezine ne­čistosti da otkrivaš golotinju njezinu. 20 Ni sa ženom bližnjega svojega ne smiješ spolno općiti, da se njome ne bi onečistio. 21 I ne dopusti da se ikoga od potomstva tvojega provede kroz oganj za Moleka, da ne oskvrneš ime Boga svojega. Ja sam Gospod. 22 Ne liježi s muškarcem kako se liježe sa ženom. To je gnusoba. 23 Ni sa kojom životinjom ne smiješ općiti, da se njome ne bi onečistio, kao što ni žena nesmije stati pred životinju da se s njome pari. To je gadost. 24 Ničim od toga nemojte se onečistiti jer su se svime time onečistili narodi koje ja pred vama tjeram. 25 I zemlja je postala nečista. Zato ću kazniti na njoj bezakonje njezino, i izbljuvat će zemlja stanovnike svoje. 26 A vi držite moje odredbe i uredbe moje, i nemojte počinjati nijedne od tih gnusoba — ni domorodac ni pridošlica koji među vama boravi 27 (jer sve su te gnusobe počinjali ljudi one zemlje koji su bili prije vas te je zemlja postala nečista), 28 da vas zemlja ne izbljuje ako je onečistite, kao što je izbljuvala narode koji su bili prije vas. 29 Jer tko god počini bilo koju od ovih gnusoba, te osobe koje ihpočine istrijebit će se isred puka svojega. 30 Stoga držite moje naredbe kako ne biste počinili ni jednoga od onih gnusnih običaja što su se provodili prije vas; tako se njima nećete onečistiti. Ja sam Gospod, Bog vaš.’«