Levitski zakonik 19

3. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 19.

1 Potom Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 2 »Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i reci im: ‘Sveti budite, jer sam svet ja, Gospod, Bog vaš. 3 Neka se svatko boji oca svojega i matere svoje; i subote moje držite. Ja samGospod, Bog vaš. 4 Ne okrećite se kumirima i ne pravite sebi livene bogove. Ja sam Gospod, Bog vaš. 5 I kad prinosite Gospodu žrtvu pomirnicu, prinesite je svojom voljom. 6 Neka se pojede na dan kad je prinosite ili sutradan, a što preostane do trećega dana neka se ognjem spali. 7 Ako bi se pak od toga jelo treći dan, to bi bila gnusoba; žrtva ne bi bila primljena. 8 Zato će onaj koji je bude jeo snositi krivnju svoju, jer je oskvrnuo svetinjuGospodnju; i ta osoba neka se istrijebi iz puka svojega. 9 A kad budete želi žetvu zemlje svoje, nemoj dokraja žeti svoju njivu ni pabirčiti zaostatke žetve svoje. 10 Ni vinograda svojega ne paljetkuj i ne kupi otpale grozdove po svom vinogradu; ostavi ih za uboga i došljaka. Ja sam Gospod, Bog vaš. 11 Ne kradite i ne varajte i ne lažite jedan drugomu. 12 I ne kunite se lažno imenom mojim, da ne oskvrnete ime Boga svojega. Ja sam Gospod. 13 Ne iskorišćuj bližnjega svojega i ne pljačkaj ga; plaća najamnika neka ne ostane kod tebe do jutra. 14 Ne proklinji gluha i ne stavljaj zapreku pred slijepa, nego se boj Boga svojega. Ja sam Gospod. 15 Ne počinjajte nepravde u presudi: ne gledaj što je tko siromah i ne budi pristran prema velikašu; po pravici sudi bližnjega svojega. 16 Nemoj hoditi kao klevetnik među pukom svojim niti ustajati protiv krvi bližnjega svojega. Ja sam Gospod. 17 Ne mrzi svog brata u srcu svojemu. Dužan si prekoriti bližnjega svojega, da si zbog njega ne natovariš grijeh. 18 Ne osvećuj se; i ne gaji srdžbe prema sinovima puka svojega, nego ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ja samGospod. 19 Odredbe moje držite. Ne daj svojoj stoci da se pari s drugom vrstom; svoga polja ne zasijavaj dvjema vrstama sjemena; i ne stavljaj na se odjeće od dvije vrste tkanine. 20 I ako bi koji čovjek spolno općio sa ženom, a ona je sluškinja, zaručena za drugoga čovjeka, i nipošto nije ot­kupljena niti joj je dana sloboda, slijedi kazna; neće biti pogubljeni jer ona nije slobodna. 21 A on neka prinese Gospodu naknadnicu na ulazu u Šator sastanka — ovna za naknadnicu. 22 I neka svećenik tim ovnom naknadnice izvrši nad njim pomirenje pred Gospodom za grijeh njegov što ga je počinio. I grijeh njegov što ga je počinio bit će mu oprošten. 23 A kada dođete u tu zemlju i zasadite svakojaka stabla za jelo, onda plod njihov smatrajte neobrezanim; tri godine nek vam bude neobrezan, neka se ne jede. 24 A četvrte godine sav plod njihov neka bude svet, na slavu Gospodu. 25 Tek pete godine jedite od ploda njihova, da bi vam se umnožio njihov urod. Ja sam Gospod, Bog vaš. 26 Ništa s krvlju nemojte jesti. Ne gatajte i ne vračajte. 27 Ne zaobljujte kosu na krajevima glave svoje i ne šišajte okrajke brade svoje. 28 I ne pravite za pokojnikom nikakva ureza na tijelu svojemu niti iscrtavajte po sebi kakvih znakova. Ja sam Gospod. 29 Ne obeščašćuj svoje kćeri odajući je bludništvu, da se ne bi zemlja bludu odala i da se zemlja ne napuni opačine. 30Držite moje subote i poštujte Svetište moje. Ja sam Gospod. 31 Ne obraćajte se zazivačima duhova i ne tražite pogađače, da se ne biste njima onečistili. Ja sam Gospod, Bog vaš. 32 Ustani pred sijedom glavom i poštuj lice starca; i boj se Boga svojega. Ja sam Gospod. 33 Ako li kod tebe boravi pridošlica u vašoj zemlji, nemoj ga zlostavljati. 34 Pridošlica koji s vama boravi nek vam bude kao da je među vama rođen, i ljubi ga kao sebe samoga; ta i vi bijaste pridošlice u zemlji egipatskoj. Ja sam Gospod, Bog vaš. 35 Ne počinjajte nepravde u prosudbi, u mjerama za duljinu, težinu ili obujam. 36 Nek su vam mjerila prava, utezi pravi, efa prava i hin prav. Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske. 37 Držite, stoga, sve moje odredbe i sve uredbe moje, i vršite ih. Ja sam Gospod.’«