Levitski zakonik 21

5. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 21.

1 I reče Gospod Mojsiju: »Govori svećenicima, sinovima Aronovim, i reci im: ‘Neka se nitko ne onečisti mrtvacem među pukom svojim, 2 osim zbog onoga koji mu je blizak rod: majke svoje i oca svojega i sina svojega i kćeri svoje i brata svojega 3 i sestre svoje, djevice, koja mu je bliska, koja nije imala muža, i zbog nje se smije onečistiti.4 Neka se ne onečišćuje ni kao gospodar među pukom svojim, da se ne bi okaljao. 5 Neka ne plješive glave svoje i ne briju okrajke svojih brada, i neka ne prave ureze na tijelu svojemu. 6 Neka budu sveti Bogu svojemu i nek ne oskvrnjuju ime Boga svojega, jer oni Gospodu prinose žrtvu ognjenu, kruh Boga svojega. Stoga neka budu sveti. 7 Neka ne uzimaju ženu koja je bludnica ili je obeščašćena i neka ne uzimaju ženu koju je muž njen otpustio; ta on je svet Bogu svojemu. 8 Drži ga, stoga, svetim, jer on prinosi kruh Boga svojega. Neka ti je svet, jer sam svet ja,Gospod, koji vas posvećujem. 9 I ako se kći kojega svećenika okalja odavši se bludništvu, ona je okaljala oca svojega; neka se ognjem spali. 10 A onaj koji je veliki svećenik među braćom svojom, na čiju je glavu bilo izliveno ulje pomazanja i koji je bio rukopoložen da nosi svećeničke haljine, neka ne otkriva glavu svoju i ne razdire svoju odjeću. 11 I neka k nijednoj mrtvoj osobi ne ulazi; ni ocem svojim i majkom svojom nek se ne onečisti. 12 I neka ne izlazi iz Svetišta, da ne oskvrne Svetište Boga svojega; jer na njemu je kruna ulja pomazanja Boga njegova. Ja sam Gospod. 13 A ženu neka uzme za djevičanstva njezina. 14 Udovicu ili otpuštenicu ili obeš­čašćenu ili bludnicu — te neka ne uzima, nego neka djevicu iz puka svojega uzme za ženu, 15 da ne oskvrne svoje potomstvo među pukom svojim; jer ja, Gospod, njega posvećujem.’« 16 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 17 »Kaži Aronu govoreći: ‘Nitko od potomstva tvojega, u sve njihove naraštaje, koji imadne kakvu manu, neka se ne primiče da bi prinio kruh Boga svojega. 18 Naime, tko god ima manu ne smije se primaknuti: nitko slijep ili hrom ili iznakažena lica ili razvučenih udova; 19 ili tko ima slomljenu nogu ili ruku; 20 ili je grbav ili kržljav ili ima bolesne oči ili lišaj ili krastu ili je stučenih mošnji. 21 Nitko od potomstva svećenika Arona koji imadne kakvu manu neka se ne primiče da bi prinio Gospodu žrtve ognjene; manu ima, neka se ne primiče da bi prinio kruh Boga svojega. 22 On može jesti kruh Boga svojega, i od presvetoga i od svetoga, 23 ali neka ne dolazi k zastoru niti se primiče žrtveniku jer ima manu, da ne oskvrne moje Svetište. Jer ja sam Gospod koji ih posvećujem.’« 24 I Mojsije to kaza Aronu i sinovima njegovim, i svim sinovima Izraelovim.