Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 25

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 25.

1 I prozbori Gospod Mojsiju na gori Sinaju govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim i kaži im: ‘Kad uđete u zemlju što vam je ja dajem, neka i ta zemlja praznuje subotu Gospodu. 3 Šest godina zasijavaj svoje polje i šest godina obrezuj svoj vinograd i pobiri urod njegov, 4 a sedme godine zemlji je subotnji počinak, subota Gospodu; ne zasijavaj polja svojega niti obrezuj svojega vinograda. 5 Što samo uzraste poslije žetve tvoje, ne žanji, i grožđa s neobrezane loze ne beri; neka to zemlji bude godina počinka. 6 I što urodi za zemljina počinka, neka vam bude za hranu: tebi i sluzi tvojemu i sluškinji tvojoj i najamniku tvojemu i pridošlici tvojemu koji s tobom boravi; 7 i stoci tvojoj i zvjeradi što je u tvojoj zemlji — sav njezin urod neka bude za hranu.’« 8 »I nabroj sebi sedam subotnjih godina, sedam puta sedam godina, tako da ti razdoblje od sedam subotnjih godina bude četrdeset i devet godina. 9 Onda resko zaori u trubu; u sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zaorite u trubu po svoj svojoj zemlji. 10 I posvetite pedesetu godinu te po svoj zemlji proglasite oslobođenje svim stanovnicima njezinim. To će vam biti jubilej, pa neka se svatko vrati na svoj posjed i neka se svatko vrati rodu svojemu. 11 Jubilej će vam biti te pedesete godine: ne sijte i ne žanjite što samo uzraste, i ne berite sa svoje neobrezane loze. 12 Jer to je jubilej, on neka vam bude svet; jedite s polja urod njegov. 13 Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoj posjed. 14 I ako prodajete imovinu bližnjemu svojemu ili kupujete iz ruke bližnjega svojega, nemojte nauditi jedan drugomu. 15 Kupuj od bližnjega svojega prema broju godina nakon jubileja, a onneka tebi prodaje prema broju godina od uroda. 16 Ako je mnogo godina, povisi joj cijenu, a ako je malo godina, snizi joj cijenu; jer on tebi prodaje prema broju godina od uroda. 17 Zato nemojte nauditi jedan drugomu, nego se boj Boga svojega; jer ja sam Gospod, Bog vaš. 18 Vršite dakle moje odredbe i držite moje uredbe i izvršite ih, da biste spokojno živjeli u zemlji. 19 I zemlja će davati rod svoj, te ćete jesti do sitosti i spokojno živjeti u njoj. 20 No ako biste rekli: ‘Što ćemo jesti sedme godine budući da nismo ni sijali ni brali urod svoj?’, 21 onda ću jazapovjediti da se moj blagoslov spusti na vas u šestoj godini te će donijeti urod za tri godine. 22 I vi ćete sijati osme godine, a jest ćete još od starog uroda sve do devete godine; dok ne dođe urod njezin, jest ćete stari.« 23 »A zemlja nek se ne prodaje zauvijek, jer zemlja je moja; ta vi ste samo došljaci i pridošlice kod mene. 24 Zato ćete po svoj zemlji gdje su vam posjedi dopustiti otkupljivanje zemlje. 25 Ako brat tvoj osiromaši te proda nešto od svojega posjeda, onda neka dođe njegov najbliži otkupitelj i otkupi što je brat njegov prodao. 26 Ako li čovjek ne bi imao nikoga da otkupi, ali sâm priskrbi i nađe koliko treba za otkup, 27 onda neka uračuna godine od prodaje njegove te povrati ostatak čovjeku kojemu ga je prodao da bi vratio svoj posjed. 28 No ako ne nađe dovoljno sredstava da ga povrati, onda će ono što je prodano ostati u rukama onoga koji je to kupio do jubilejske godine. A o jubileju će se otpustiti te će se on vratiti na svoj posjed. 29 I ako tko proda kuću u obzidanom gradu u kojoj je bio nastanjen, može je otkupiti dok se ne navrši godina od prodaje njezine; toliko vremena ima da je otkupi. 30 Ako li je ne otkupi prije nego se navrši puna godina, onda kuća što je u obzidanom gradu zauvijek prelazi onomu koji ju je kupio u sve njegove naraštaje; neće se otpustiti na jubilej. 31 Ali kuće po selima koja nemaju zida uokolo smatrat će se kao otvorena polja; mogu se otkupljivati, a na jubilej će se otpustiti. 32 Što se pak tiče levitskih gradova, kuće u gradovima što su u njihovu posjedu leviti uvijek mogu otkupiti. 33 No ako tko kupi od levita, kuća što je prodana i grad u njegovu posjedu otpustit će se za jubilej; naime, kuće u levitskim gradovima, to je njihov posjed među sinovima Izraelovim. 34 Ali polja u podgrađima njihovih gradova neka se ne prodaju, jer to je njihov trajni posjed.« 35 »Ako li osiromaši brat tvoj i njegova sredstva uza te okračaju, onda ga ti podupri kao idošljaka ili pridošlicu, da poživi uza te. 36 Ne uzimaj od njega ni lihve ni pridavka, nego se boj Boga svojega, da brat tvoj poživi uza te. 37 Ne daji mu svog novca kao lihvu niti mu hrane svoje daji uz dobit. 38 Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam dadnem zemlju kanaansku i budem vaš Bog.« 39 »Ako li brat tvoj koji živi uza te osiromaši pa ti se proda, nemoj ga prisiliti da služi kao rob; 40 neka bude uza te kao najamnikili kao pridošlica i neka ti služi do jubilejske godine. 41 Onda neka ode od tebe — on i djeca njegova s njim — pa neka se vrati rodu svojemu; i neka se vrati na posjed otaca svojih. 42 Ta oni su moje sluge koje sam izveo iz zemlje egipatske, ne smiju se prodavati kao robovi. 43 Nemoj nad njim gospodariti surovo, nego se boj Boga svojega. 44 A tvoji robovi i ropkinje tvoje što ćeš ih imati neka budu od naroda koji su oko vas; od njih kupujte robove i ropkinje. 45 Nadalje, i od pridošlica koji među vama borave i od njihovih obitelji koje su među vama, od njih kupujte djecu što je izrodiše u vašoj zemlji. Tako će postati vaše vlasništvo. 46 A njih možete predati u nasljedstvo svojoj djeci poslije vas da ih naslijede kao vlasništvo; oni će vam biti robovi dovijeka. Ali nad svojom braćom, sinovima Izraelovim, nemojte surovo gospodariti jedan nad drugim. 47 Ako li se došljak ili pridošlica koji živi uza te obogati, a brat tvoj koji uza nj živi osiromaši te se proda došljaku ili pridošlici što je uza te ili članu došljakove obitelji, 48 nakon što je prodan, on može ponovo biti otkupljen. Neka ga otkupi netko od braće njegove; 49 ili neka ga otkupi njegov stric ili sin njegova strica ili neka ga otkupi netko od njegove krvne rodbine iz obitelji njegove. Ili, ako može toliko priskrbiti, neka se otkupi sâm. 50 Neka dakle s onim koji ga je kupio proračuna vrijeme od godine kada mu se prodao do jubilejske godine; a cijena za koju je prodan neka bude prema broju godina, kao vrijeme najamnika koji će biti s njim. 51 Ako ostaje još mnogo godina, razmjerno njima neka plati za svoj otkup od novca za koji je kupljen. 52 Ako pak ostaje tek nekoliko godina do jubilejske godine, onda neka proračuna s njim pa neka plati za svoj otkup prema tim godinama. 53 Prema njemu neka bude kao prema najamniku kojega unajmljuje iz godine u godinu. Neka ne gospodari nad njim surovo tebi naoči. 54 Ako li ne bude otkupljen ovako, onda neka ode u jubilejskoj godini, on i djeca njegova s njim. 55 Jer sinovi Izraelovi moji su sluge; oni su moje sluge što sam ih izveo iz zemlje egipatske. Ja sam Gospod, Bog vaš.«