Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 27

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 27.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim i kaži im: ‘Kad tko zavjetom posveti Gospoduosobe po tvojoj procjeni, 3 neka dakle tvoja procjena bude: Ako je muškarac u dobi od dvadeset godina pa do šezdeset godina, neka tvoja procjena bude pedeset šekela srebra, prema šekelu svetišta. 4 Ako li je to žena, onda neka tvoja procjena bude trideset šekela. 5 No ako je u dobi od pet godina pa do dvadeset godina, onda neka tvoja procjena bude: za muško dvadeset šekela, a za žensko deset šekela. 6 Ako li je u dobi od mjesec danapa do pet godina, onda neka tvoja procjena za muško bude pet šekela srebra, a za žensko neka tvoja procjena bude tri šekela srebra. 7 A ako je u dobi od šezdeset godina pa naviše, ako je muškarac, onda neka tvoja procjena bude petnaest šekela, a za ženu deset šekela. 8 No ako je on siromašniji nego što je tvoja procjena, onda neka ga se postavi pred svećenika pa neka ga svećenik procijeni; neka ga svećenik procijeni prema onome koliko zavjetnik može priskrbiti. 9 Ako bi pak zavjetovano bila životinja kakva se prinosi kao prinosnica Gospodu, što god bi takvo tko dao Gospodu, to je sveto. 10 Neka ga ne mijenja niti ga zamjenjuje — bilo dobro za loše, bilo loše za dobro; ako li ipak zamijeni životinju za životinju, onda će i ova zavjetovana i njezina zamjena biti svete. 11 No ako bi to bila kakva nečista životinja kakva se ne prinosi kao prinosnica Gospodu, onda neka se životinju postavi pred svećenika 12 pa neka je svećenik procijeni, je li dobra ili loša. Kako je ti, svećeniče, procijeniš, tako neka bude. 13 Ako li je ipak poželi otkupiti, onda neka tvojoj procjeni dometne još petinu. 14 Ako pak netko posveti svoju kuću kao nešto što je sveto za Gospoda, onda neka je svećenik procijeni, je li dobra ili loša; kako je svećenik procijeni, tako neka ostane. 15 Ako li onaj koji ju je posvetio poželi otkupiti kuću svoju, onda neka tvojoj procjeni dometne petinu novca, i bit će njegova. 16 Ako pak tko posveti Gospodu dio zemljišta u svojemu posjedu, onda neka tvoja procjena bude prema njegovu usjevu: za homer sjemena ječma pedeset šekela srebra. 17 Posveti li svoje zemljište za jubilejske godine, neka ostane prema tvojoj procjeni. 18 Ali ako svoje zemljište posveti nakon jubileja, onda neka mu svećenik proračuna cijenu prema godinama koje su preostale do jubilejske godine pa neka se za toliko umanji od tvoje procjene. 19 Ako li onaj koji ga je posvetio ipak poželi otkupiti zemljište, onda neka tvojoj procjeni dometne petinu novca pa neka mu ostane. 20 Ako pak ne otkupi zemljište ili ako zemljište proda drugom čovjeku, više se ne može otkupiti; 21 nego će to zemljište, kad se na jubilej bude otpustilo, biti sveto za Gospoda, kao zavjetovano zemljište. Neka bude svećenikovo kao njegov posjed. 22 I ako Gospodu posveti zemljište što ga je kupio, zemljište koje nije bilo u njegovu posjedu, 23 onda neka mu svećenik proračuna vrije­dnost tvoje procjene do jubilejske godine, a on neka toga istoga dana plati tvoju procjenu kao sveti prinos Gospodu. 24 Jubilejske godine zemljište neka se vrati onomu od koga je kupljeno, čiji je zemlja posjed. 25 A svaka tvoja procjena neka bude prema šekelu svetišta: dvadeset gera jest šekel. 26 Samo prvenčad stoke, koja kao prvenčad pripada Gospodu, nju nitko ne smije posvećivati; bio vol ili ovca, to jeGospodnje. 27 A ako je od nečistih životinja, onda neka otkupi po tvojoj procjeni i dometne joj još petinu; ako li se ne otkupi, onda neka se po tvojoj procjeni proda. 28 Ali ništa od onog što je zavjetovano, što je čovjek zavjetovaoGospodu, od svega što je njegovo — i od ljudi i od stoke i od zemljišta u svom posjedu — ne smije se prodati ili otkupiti. Sve što je zavjetovano, to je ono najsvetije Gospodu. 29 Nitko zavjetom predan, između ljudi određen za pomor, ne smije se otkupljivati; neka se smrću kazni. 30 I svaka desetina zemlje, bilo od usjeva zemlje ili od plodova sa stabala, Gospodu pripada; to je sveto za Gospoda. 31 Ako li tko ipak poželi otkupiti nešto od svoje desetine, neka tome pridometne još petinu. 32 A svaka desetina od krupne ili sitne stoke, svako deseto što prođe ispod štapa, neka bude sveto za Gospoda. 33 Neka ne gleda je li dobro ili loše i neka ga ne zamjenjuje; a ako ga ipak zamijeni, onda neka i ono i njegova zamjena bude sveto, neka se ne otkupljuje.’« 34 Ovo su zapovijedi što ihGospod na gori Sinaju zapovjedi Mojsiju za sinove Izraelove.