Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 8

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 8.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Uzmi Arona i sinove njegove s njim, te haljine i ulje pomazanja i junca za okajnicu, i dva ovna i košaru neukvasanih kruhova, 3 pa skupi svu zajednicu na ulazu u Šator sastanka.« 4 Mojsije i učini kako mu zapovjedi Gospod; i zajednica se skupi na ulazu u Šator sastanka. 5 Tada Mojsije reče zajednici: »Ovo je ono što je Gospod zapovjedio činiti.« 6 I dovede Mojsije Arona i sinove njegove pa ih opra u vodi. 7 Onda obuče na nj košulju i opasa ga pasom, pa mu odjenu plašt i stavi na nj oplećak. Zatim ga opasa tkanicom oplećka i njome ga pritegnu. 8 I stavi na nj naprsnik, a u naprsnik udjene Urim i Tumim. 9 Stavi mu i turban na glavu, a na turban, na prednjicu njegovu, stavi zlatnu ploču — svetu krunu — kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 10 Tada Mojsije uze ulje pomazanja, te pomaza tabernakul i sve što je bilo u njemu da ih posveti. 11 I njime sedam puta poškropi žrtvenik, te pomaza žrtvenik i sav njegov pribor, i umivaonik i postolje njegovo, da ih posveti. 12 I izli ulja pomazanja na glavu Aronovu te ga pomaza da ga posveti. 13 Potom Mojsije dovede sinove Aronove pa im odjenu košulje i opasa ih pasom i sveza im kape, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 14 I dovede junca za okajnicu. Tada Aron i njegovi sinovi položiše svoje ruke na glavu junca za okajnicu, 15 a Mojsije ga zakolje pa uzme krvi i prstom je svojim stavi uokolo po rogovima žrtvenika. Tako očisti žrtvenik. Zatim izlije krv na postolje žrtvenika i posveti ga da bi tako za nj izvršio pomirenje. 16 Uzme i sve salo što je na ponutrici i privjesak s jetara, te oba bubrega i njihovo salo, pa sve to Mojsije spali na žrtveniku. 17 Ali junca i kožu njegovu, te meso njegovo i nečist njegovu, spali ognjem izvan tabora, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 18 Onda dovede ovna za paljenicu. Tada Aron i njegovi sinovi položiše svoje ruke ovnu na glavu, 19 a Mojsije ga zakolje pa krvlju sve uokolo poškropi žrtvenik. 20 I pošto ovna isiječe na komade, Mojsije spali glavu i komade i loj. 21 Onda ponutricu i noge opra vodom. Tada Mojsije svega ovna spali na žrtveniku. Bijaše to paljenica, na ugodan miris; bijaše to žrtva ognjenau čast Gospodu, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 22 Zatim dovede drugoga ovna, ovna za rukopolaganje. Tada Aron i njegovi sinovi položiše svoje ruke ovnu na glavu, 23 a Mojsije ga zakolje pa uzme od krvi njegove i stavi jena resicu Aronova desnog uha i na palac desne ruke njegove i na palac desne noge njegove. 24 Onda dovede Aronove sinove. Mojsije i njima stavi nešto od krvi na resicu desnoga uha i na palac desne ruke njihove i na palac desne noge njihove. I poškropi Mojsije žrtvenik krvlju sve uokolo. 25 Potom uzme salo, i rep, i sve salo što je na ponutrici, i privjesak s jetara, te oba bubrega i njihovo salo, i desno pleće; 26 a iz košare s neukvasanim kruhom što je stajala pred Gospodom uzme jedan neukvasani kolač i jedan kolač kruha zamiješena s uljem i jednu oblatu, pa to stavi na salo i na desno pleće. 27 I sve to poda u ruke Aronove i u ruke sinova njegovih pa to prinese kao prikaznicu pred Gospodom. 28 Zatim Mojsije to uzme iz ruku njihovih pa spali na žrtveniku ponad paljenice. Bijaše to rukopoložna žrtva na ugodan miris, bijaše to žrtva ognjena u čast Gospodu. 29 I uzme Mojsije prsa i prinese ih kao prikaznicu pred Gospodom. Od ovna za rukopolaganje dopadne Mojsiju dio, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju.30 Onda Mojsije uzme od ulja pomazanja i od krvi što je bila na žrtveniku te poškropi Arona po haljinama njegovim i sinove njegove i haljine sinova njegovih s njim; i posveti Arona i haljine njegove, i sinove njegove i haljine sinova njegovih s njim. 31 Tada Mojsije reče Aronu i sinovima njegovim: »Skuhajte meso na ulazu u Šator sastanka i ondje ga blagujte s kruhom što je u košari za rukopoložnu žrtvu, kao što sam zapovjedio govoreći: ‘Aron i sinovi njegovi neka ga jedu!’ 32 A što od mesa i kruha preostane, sažežite ognjem. 33 I ne odlazite sedam dana s ulaza u Šator sastanka, sve dok se ne navrše dani vašega rukopolaganja; jer sedam će vas dana rukopolagati. 34 Gospod je zapovjedio da se čini kako je učinio ovoga dana, da bi se nad vama izvršilo pomirenje.35 Zato ostanite na ulazu u Šator sastanka sedam dana, danju i noću, i držite naredbe Gospodnje, da ne pomrete; jer tako je meni zapovjeđeno.« 36 I učiniše Aron i sinovi njegovi sve što je Gospod zapovjedio preko Mojsija.