Jutarnji stih

Ljubljeni učenik

“Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio.” (1. Ivanova 4,19 — Šarić)
“Ivan je za razliku od ostalih apostola nazvan učenikom ‘kojega je Isus osobito ljubio’ (Ivan 21,20). … Primio je mnoge dokaze Spasiteljeva povjerenja i ljubavi. Bio je jedan od trojice kojima je bilo dopušteno da budu očevici Kristove slave na gori preobraženja te Njegovih muka u Getsemaniju; u posljednjim satima muke na križu naš Gospodin je njegovoj skrbi povjerio svoju majku.” (Djela apostolska, str. 339) “Ivan je po naravi težio za ljubavlju, za simpatijom i prijateljstvom. On se privijao uz Isusa, sjedio je kraj Njega, naslanjao se na Njegove grudi. Kao što cvijet upija sunce i rosu, tako je on upijao božansku svjetlost i život.” (Odgoj, str. 77) “Dubina i žar Ivanove ljubavi prema Učitelju nije bila uzrok Kristove ljubavi prema njemu, već posljedica te ljubavi. Ivan je želio biti sličan Isusu i pod preobražavajućim utjecajem Kristove ljubavi postao je krotak i ponizan. Njegovo ‘ja’ bilo je skriveno u Isusu. Više od svih svojih drugova Ivan se pokorio sili tog čudesnog života. … Ivan je Spasitelja poznavao iz iskustva. Pouke njegovog Učitelja urezale su mu se u dušu. Kad je svjedočio o Spasiteljevoj milosti, njegov jednostavni jezik bio je obogaćen ljubavlju koja je prožimala čitavo njegovo biće. Duboka ljubav prema Kristu navela je Ivana da uvijek želi biti u Njegovoj blizini. Spasitelj je ljubio svu Dvanaestoricu, ali Ivanov je duh bio najprimljiviji. Bio je mlađi od ostalih i s više je djetinjeg povjerenja otvorio svoje srce Isusu. Tako je Isusa volio sve više pa je preko njega ljudima upućen Spasiteljev najdublji duhovni nauk. … Ivan je o Očevoj ljubavi govorio kao nijedan drugi učenik. Objavio je bližnjima ono što je osjećao u vlastitoj duši očitujući u svojem karakteru Božje osobine. … S njega je Kristovom svjetlošću zračila ljepota svetosti koja ga je preobrazila. S obožavanjem i ljubavlju gledao je Spasitelja dok sličnost Kristu i zajednica s Njim nije postala njegovom jedinom željom i dok mu karakter nije odražavao karakter njegovog Učitelja.” (Djela apostolska, str. 342,343)


Komentiraj