Jutarnji stih

Lotovo iskustvo služi kao opomena

“Lot izabere za se svu Jordansku dolinu i ode na istok. Tako se odijele jedan od drugoga.” (Postanak 13,11)
Možemo zapaziti neke značajne crte Abrahamovog karaktera u trenutku kada dolazi do nesloge između pastira, i kada on kaže: “Neka ne bude svađe između mene i tebe. … Odvoji se od mene! Kreneš li ti nalijevo, ja ću nadesno; ako ćeš ti nadesno, ja ću nalijevo.” (Postanak 13,8.9) Lot je vidio da je zemlja u okolici Sodome vrlo povoljna za njegovo svjetovno, ovozemaljsko napredovanje i izabrao je to mjesto. Da je pokazao istu uljudnost kao Abraham, Lot bi izbor prepustio svojem stricu. Abraham nije zauzeo nadmoćan stav u odnosu na sve oko sebe, već se držao ponizno. Iako je imao svako pravo birati prvi, Abraham je odlučio postupiti uljudno. S druge strane, Lot je, umjesto da ispita hoće li to mjesto biti najpovoljnije po njegov moral i pobožnost, mislio samo na ovozemaljsko blagostanje. Nešto kasnije, on se našao u vrlo teškom položaju zbog poročnosti stanovnika Sodome. Pošto su Lot i njegova obitelj bili zarobljeni od strane osvajača Sodome i Gomore, Abraham ih je došao osloboditi. Kada mu je kralj Sodome ponudio dio osvojenog plijena, Abraham je ponovno pokazao pravu plemenitost karaktera. Rekao je da neće uzeti ni konca, ni remena od obuće kako nitko ne bi mogao reći: “Ja sam obogatio Abrahama.” Bog mu je obećao da će imati veliko blago i Abraham nije htio da itko kaže kako su mu bezbožni dali bogatstvo koje posjeduje. Vidimo, dakle, da je svaki Abrahamov korak bio korak vjere. U Postanku 18 čitamo o posjetiteljima koji su došli Abrahamu dok je sjedio na vratima svojeg šatora. … Bili su to Božji anđeli, a jedan od njih bio je nitko drugi do Božji Sin. Kada su ovi gosti došli do njegovog šatora, Abraham nije znao tko su, ali se ponio prema njima u skladu sa svim zahtjevima najveće učtivosti. Božja riječ nam kaže: “Gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer su njom neki, a da nisu znali, pogostili anđele!” (Hebrejima 13,2) Abraham je upravo to učinio. A kada su mu se nebeski gosti predstavili, otkrili su mu i svoje namjere u vezi sa Sodomom. … Tu vidimo da je Abraham, iako sam nije boravio u tom gradu niti je imao ikakve veze s njim, ipak bio živo zainteresiran da Sodoma ne bude uništena ako je postojala i najmanja mogućnost da je Bog poštedi. (Manuscript 19, 1886.)


Komentiraj