Jutarnji stih

Milost je dovoljna za sve

“Jer ako je dakle prekršajem jednoga i posredovanjem jednoga zavladala smrt, mnogo će sigurnije oni koji primaju izobilje milosti i dar pravednosti vladati snagom života po jednome — Isusu Kristu.” (Rimljanima 5,17)

Bog ima obilje milosti i sile i čeka da ih zatražimo. Međutim, razlog zašto nismo svjesni te svoje velike potrebe jest u tome što gledamo sebe, a ne Isusa. Mi ne uzdižemo Isusa niti se potpuno oslanjamo na Njegove zasluge. (5T 167)
Sve što je trebalo osigurati u potpunosti je osigurano, i vječna Kristova pravednost stavljena je na raspolaganje svakoj vjernoj duši. Skupocjena, neokaljana odjeća, satkana na nebeskom razboju, pripremljena je za svakog grešnika pokajnika koji vjeruje, i zato može reći: “Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti.” (Izaija 61,10)
Osigurana nam je obilna milost tako da se svaka vjerna duša može sačuvati od grijeha jer nam je cijelo Nebo, sa svim svojim neograničenim riznicama, stavljeno na raspolaganje. Mi trebamo crpiti s izvora spasenja. … Sami po sebi mi smo grešnici, ali u Kristu postajemo pravednici. Pošto nas je opravdao pripisujući nam Kristovu pravednost, Bog nas je proglasio pravednima i postupa prema nama kao prema pravednima. On nas promatra kao svoju dragu djecu. Krist djeluje protiv sile grijeha, i tamo gdje je obilovao grijeh, milost još više obiluje. (1SM 394)
Iako možda svakoga dana napredujemo na putu svetosti, ipak ćemo stalno sagledavati još veće visine do kojih moramo dospjeti; međutim, svako naprezanje duhovnih mišića, svako opterećenje srca i mozga pokazuje da nam na raspolaganju stoji neograničena milost koja nam je potrebna za napredovanje.
I što više budemo razmišljali o tim bogatstvima, to ćemo ih više dobivati i sve ćemo više otkrivati zasluge Kristove žrtve, zaštitničku ulogu Njegove pravednosti, Njegovu neizrecivu ljubav, puninu Njegove mudrosti i Njegove sile da nas predstavi Ocu bez mane i nedostatka. (HP 34)
Mi živimo u danima pripreme. Zato moramo dobiti punu mjeru milosti iz božanskih riznica. Gospodin je pribavio zalihe za sve naše svakidašnje potrebe. (Isto, 50)


Komentiraj