Molitva koja pobjeđuje

8. 01. 2012.

„Već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti!“ (Filipljanima 4,6)

Bog nam je dao dužnost da se molimo. Bogatstva svemira pripadaju Njemu. On ima na raspolaganju sva zemaljska i duhovna blaga i može zadovoljiti svaku potrebu iz riznica svojeg obilja. Mi dobivamo kruh od Njega; svaki zemaljski blagoslov koji uživamo Njegov je dar. Mi ovisimo o Njemu ne samo za zemaljske blagoslove, već i za milost i snagu da ne padnemo pod vlast kušnji. Nama je svakoga dana potreban Kruh života koji nam daje duhovnu snagu i život  isto onoliko koliko nam je potrebna hrana koja održava našu tjelesnu snagu i daje nam čvrste mišiće. Mi smo načinjeni od slabosti i nedostataka, sumnji i kušnji; ali možemo doći k Isusu u svojoj potrebi i On nas neće vratiti natrag prazne. Moramo se naviknuti tražiti u molitvi božansko vodstvo, moramo naučiti osloniti se na Onoga od koga nam dolazi pomoć. …

Mi moramo steći duboku, ozbiljnu svijest o svojim potrebama. Moramo biti svjesni svojih slabosti i svoje ovisnosti o Bogu i izići pred Njega sa skrušenom dušom i slomljenim srcem. Naše molbe moraju biti upućene u savršenoj poniznosti, svaka želja mora biti dovedena u sklad s Božjom voljom i Njegova volja mora se ispuniti u nama. …

Ako budemo hodili u svjetlu kao što je Krist u svjetlu, moći ćemo izići pred prijestolje milosti sa svetom hrabrošću. Mi možemo iznijeti Božja obećanja sa živom vjerom i tražiti uslišenje naših molitava. Iako smo slabi i grešni i nedostojni, „Duh nam pomaže u našim slabostima“. … Kada iznesemo svoje molbe, ne smijemo dići ruke od njih, već, poput Jakova kada se cijele noći hrvao s anđelom, reći: „Neću te pustiti dok me ne blagosloviš!“ – i kao on, i mi ćemo pobijediti. …

Samo budnošću u molitvi i pokazivanjem žive vjere kršćani mogu sačuvati besprijekornost usred kušnji kojima ih Sotona izlaže. … Stalno se obraćajte svojem srcu jezikom vjere: „Isus reče: ‘On će me primiti i ja vjerujem Njegovoj riječi. Slavit ću Ga i proslavit ću Njegovo ime!’“ Sotona će biti uz vas i šaptati vam da ne osjećate nikakvu radost. Odgovorite mu: „Imam sve što me može obradovati jer sam Božje dijete. Imam povjerenje u Isusa!“ (Signs od the Times, 15. svibnja 1884.)