Jutarnji stih

Molitve kao miomiris

“Uto neki drugi anđeo, držeći zlatni kadionik, dođe i stade na žrtvenik. I bijaše mu dano mnogo kada da ga prinese u prilog molitava svih svetih na zlatni žrtvenik pred prijestoljem.” (Otkrivenje 8,3)

Iskrenom molitvom hvatamo se za ruku Svemogućega i to nam donosi pobjedu. Na svojim koljenima kršćanin dobiva snagu da se odupre kušnji. … Tiha, usrdna molitva duše uzdiže se kao sveti kâd do prijestolja milosti i bit će isto tako prihvatljiva pred Bogom kao da dolazi iz Svetišta. Svima koji Ga tako traže, Krist je stvarna pomoć pružena u vrijeme nevolje. I oni će biti jaki u dan kušnje. (4T 616)
Uistinu je divna prednost za svakog čovjeka u ovom životu da dobije pohvalu od Boga kakvu je dobio Kornelije. A što je bio temelj te pohvale? “Tvoje molitve i dobročinstva uziđoše pred Boga kao žrtva podsjetnica.” (Djela 10,4)
Ni molitva ni milostinja same po sebi ne donose zasluge koje bi grešnika preporučile Bogu; Kristova milost, preko Njegove žrtve pomirnice, jedina može obnoviti srce i učini da naša služba bude ugodna Bogu. Ta milost je djelovala na Kornelijevo srce. Kristov Duh progovorio je njegovoj duši; Isus ga je privukao i on se odazvao pozivu. Njegove molitve i njegova dobročinstva nisu bila iznuđena ili zahtijevana, nije to bila cijena koju je želio platiti da bi sebi osigurao Nebo; to je bio rod ljubavi i zahvalnosti Bogu.
Takva molitva iz iskrenog srca uzdiže se Gospodinu kao slatki miris; prinosi za Njegovo djelo i darovi siromašnima i napaćenima žrtve su ugodne Bogu. …
Molitve i davanje milostinje tijesno su povezani — to su izrazi ljubavi prema Bogu i prema našim bližnjima. To su posljedice djelovanja dva velika načela Božjeg zakona: “Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom” i “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!” (Marko 12,30.31) I tako, iako nas naši darovi ne mogu preporučiti Bogu niti njima možemo steći Njegovu naklonost, oni su dokaz da smo primili Kristovu milost. Oni su ispit iskrenosti našeg ispovijedanja ljubavi. (6BC 1059)


Komentiraj