Na Božju sliku

26. 08. 2013.

“Jer ste svukli staroga čovjeka s njegovim djelima, a obukli novoga koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje prema slici svoga Stvoritelja.” (Kološanima 3,10)

Kad je Adam izašao iz Stvoriteljevih ruku, bio je po svojoj tjelesnoj, umnoj i duhovnoj naravi sličan svojem Stvoritelju…
Grijeh je u čovjeku pokvario Božju sliku i gotovo je izbrisao. Čovjekove tjelesne snage su oslabile, njegova umna sposobnost se smanjila, a njegov duhovni vid se zamaglio. Postao je podložan smrti. Ipak, ljudski rod nije ostavljen bez nade. Beskrajna ljubav i milost stvorila je plan spasenja, i čovjeku je poklonjen život kao vrijeme probe. Obnoviti u čovjeku sliku njegovog Stvoritelja, vratiti ga u stanje prvobitnog savršenstva, potaknuti razvoj njegovog tijela, uma i duše kako bi bio ostvaren božanski cilj stvaranja — to je djelo otkupljenja. (Odgoj, str. 12,13)
Iako je Božja moralna slika bila skoro izbrisana Adamovim grijehom, ona se može obnoviti zaslugama i silom Isusa Krista. Čovjek može imati moralnu sliku Boga u svojem karakteru jer će mu je dati Isus. (6BC 1078)
Za Boga je bilo izvanredno iskustvo da stvori čovjeka, da stvori čovjekov um. Božja slava trebala se otkriti u stvaranju čovjeka po Božjem obličju i u njegovom otkupljenju. Jedna duša ima mnogo veću vrijednost od cijelog svijeta. … Gospodin Isus Krist Začetnik je našeg bića, On je Začetnik i našeg otkupljenja i svi koji uđu u Božje kraljevstvo, oblikovat će karakter koji će biti slika Božjeg karaktera. (Isto, 1105)
Svojim posebnim i usmjerenim istinama za ove posljednje dane, Gospodin prikuplja sebi narod iz svijeta i čisti ga za sebe. Oholost i nezdrava moda, sklonost prema razmetanju, ljubav prema pohvalama — sve to mora ostati u svijetu ako želimo biti obnovljeni znanjem prema obličju Onoga koji nas je stvorio. (3T 52)
Preobražavajućom silom Njegove milosti u učeniku se ponovno stvara Božji lik; i on postaje novo stvorenje. (Isusov život, str. 315)
Upravo Sveti Duh, Utješitelj — a Isus je rekao da će Ga poslati na svijet — mijenja naš karakter po ugledu na Krista; i kada se to ostvari, odražavat ćemo, kao u ogledalu, Gospodnju slavu. (6BC 1097)