Nadvladavanje sukoba

31. 07. 2022.

“Druga je toj jednaka: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.” (Matej 22,39.40)

Isusov odgovor da je ljubav prema Bogu najveća zapovijed bio bi zadovoljavajući u okviru davanja odgovora na pitanje učitelja Zakona. Međutim, On je znao da su pojedini od nas “vjerskih tipova” mnogo bolji u ljubavi prema Bogu nego u onome što činimo brinući se o drugim ljudima.

Zato je naveo drugu veliku zapovijed iz Ponovljenog zakona 19,18, da ljubimo svojega bližnjeg. Osnovna tvrdnja glasi da je nemoguće istinski ljubiti Boga ako ne ljubimo druge ljude. Tu se krije jedna od najvažnijih pouka u svekolikom Isusovom nauku. Apostol Ivan sažeto je iznio to pitanje rekavši da je svatko tko tvrdi da ljubi Boga, a mrzi brata ili sestru, lažljivac. Jer “tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi” (1. Ivanova 4,20). I još: “Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.” (Ivan 13,35)

Isus je napomenuo da je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem najvažnija u Starom zavjetu — “Zakonu i Prorocima” (Matej 22,40). Postat će najvažnija i u novozavjetnoj etici. Zato Pavao piše da je “sav Zakon ispunjen jednom jedinom zapovijedi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!” (Galaćanima 5,14)

On ponavlja istu misao u 13. poglavlju Poslanice Rimljanima, gdje zapaža da je “ljubav ispunjeni Zakon” (redak 10). Međutim, u tom poglavlju apostol nam pomaže da mnogo jasnije sagledamo odnos između zapovijedi da ljubimo i Deset zapovijedi. Konkretno, on jasno poistovjećuje zapovijedi s druge ploče Dekaloga s drugom najvećom zapovijeđu. On tako povezuje zapovijedi kao što su Ne ubij!, Ne ukradi! itd. sa zapovijeđu da ljubimo druge ljude (redci 9.10). Isto bi se moglo učiniti i s prvom pločom i ljubavlju prema Bogu. Međutim, Pavao je znao da problem većine “pobožnih” ljudi nije u tome da ne ljube Boga, već jedan drugog.

Kakvo bi divno mjesto bila crkva kad bi više vjernika primilo Isusov odgovor k srcu i primijenilo ga u praksi. Svaka zajednica ima “pobožne” članove koji se ponašaju kao da ljube Boga, dok se grubo ophode prema drugim ljudima. Osim toga, neprestano se susrećemo s onima koji iznimno pažljivo svetkuju subotu i/ili paze što jedu, ali s kojima je teško živjeti kao sa samim đavlom.

Pomozi mi, Oče, da shvatim bît prave vjere.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment