Najbolja prehrana: knjige i hrana

19. 03. 2015.

“Tada ćeš u Jahvi svoju milinu naći, i ja ću te provesti po zemaljskim visovima, dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova, jer Jahvina su usta govorila.” (Izaija 58,14)

Odlazak na posao svakoga dana u potrazi za kandidatima za Nebo, za mene je uvijek uzbudljiv. Kao što lijepo cvijeće odsjajuje i poigrava se svojim bojama pod sjajem sunca, tako zamišljam svoje sljedeće posjete tijekom kojih će se možda pojaviti osoba čije će srce igrati od radosti kad čuje Radosnu vijest o spasenju, osoba koju je Bog pripremio za moj dolazak.

Jednog dana sreo sam đakonicu iz protestantske crkve i dao joj Veliku borbu. Nakon još nekoliko sastanaka, pokazao sam joj i komplet knjiga o obitelji i odgoju. Poslije je rekla da je njezin suprug završio tečaj Dopisne škole “Faith for Today” prije nego što su se vjenčali i da je izjavio: “Biblijski dan odmora u današnje vrijeme je subota.”

Kako mogu biti od pomoći ovoj ženi? razmišljao sam. S molitvom u srcu moja supruga je pripremila neka vegetarijanska jela koja smo odnijeli ovom paru, tako da smo ih često posjećivali i postali s njima bliski prijatelji.

Jednog dana ona nam je rekla da je njezin pastor zakazao sastanak sa svim pastorima svoje crkve na sjeveru Chung-Nama. Upitao sam tog pastora bi li želio da dođemo i prezentiramo neka ukusna vegetarijanska jela. Njegov je odgovor bio: “Aleluja! Naravno da želimo! Učinite to!” Rekao je da će pokazati adventističku zdravstvenu poruku drugim pastorima i da će im objasniti da nismo kult,već autentična crkva zasnovana na Bibliji. Također je rekao da će im preporučiti knjige Velika borba i Home and Education (Dom i odgoj) ako žele duhovno rasti.

Kao što sam očekivao, pastori su hvalili naša vegetarijanska jela! Pastor koji je za to bio zadužen, stavio je naše knjige pred sve sudionike da ih mogu vidjeti. Objavio je drugima da je i sam čitao tu literaturu i da je biblijski utemeljena. Što je više čitao, to je njegovo srce bilo dublje ganuto. “To nije obična literatura”, rekao je. Zatim je izjavio da bi njegova crkva, ako bi ga ikada htjela udaljiti iz službe, prvo morala pročitati adventističku literaturu.

Moj život je istinski obogaćen dostojanstvom ovog posla, ljepotom naše poruke i kvalitetom literature koju imamo za svijet. Tako sam blagoslovljen!

Hyoung Geun Seo, Južna Koreja