Najmoćniji argument

26. 06. 2014.

““Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja. … Vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, i ja sam Bog.”“ (Izaija 43,11.12)

O svojim istinskim sljedbenicima Gospodin kaže: ““I narod koji sam sebi sazdao moju će kazivati hvalu!”“ (redak 21) Oni su moji svjedoci, moji izabrani predstavnici u otpadničkom svijetu. …
Bog nas poziva na suradnju. Njegovi su zahtjevi pravedni i razumni. … Kada uzimamo Kristovo ime, obvezujemo se da ćemo Ga zastupati. Da bismo bili vjerni svojoj obvezi, u nama se mora oblikovati Krist — nada slave. Svakidašnji život mora postajati sve sličniji Kristovom životu. Moramo biti kršćani djelom i istinom. Krist ne želi imati nikakve veze s pretvaranjem. On će dobrodošlicom u nebeskim dvorovima dočekati samo one čije je kršćanstvo bez maske. Život kršćana koji kažu da su kršćani a ne žive Kristovim životom, bivaju povod za izrugivanje vjeri. (RH, 14. siječnja 1904.)
Bog od nas ne traži da kupimo Njegovu naklonost bilo kakvom skupom žrtvom. On traži samo službu poniznog, skrušenog srca, koje je rado i sa zahvalnošću prihvatilo Njegov besplatni dar. Onaj tko prima Krista kao svojega osobnog Spasitelja, posjeduje spasenje koje je Krist osigurao. I on nikada ne treba zaboraviti da kao što ga je besplatno dobio, tako ga treba dalje predati. (Letter 8, 1901.)
Shvaćate li svoju vrijednost u Božjim očima? On kaže: ““Vi ste moji suradnici.”“ Sjaji li vaše svjetlo jasnim zrakama u palom svijetu? Želite li usavršiti svaku sposobnost i snagu koje vam je Bog podario? Možda nećete biti propovjednik, ali možete biti svjedok. Možda nećete biti rječit govornik, ali možete biti rječiti živeći svakodnevno za Krista, možete biti rječiti tako da vaše svjetlo svijetli pred ljudima. (MS 21, 1895.)
Pravi kršćanin, kojega je lako voljeti, najmoćniji je argument koji se može dati u korist biblijskoj istini. Takav je čovjek Kristov predstavnik. Njegov je život najuvjerljiviji dokaz koji se može iznijeti u prilog sili božanske milosti. Kad Božji narod unese Kristovu pravednost u svakidašnji život, grešnici će biti obraćeni i bit će postignuta pobjeda nad neprijateljem. (RH, 14. siječnja 1904.)

Leave a Comment