Najveći Učitelj

2. 08. 2023.

I poučavao ih je u prispodobama mnogo čemu i govorio im u nauku svojemu.” (Marko 4,2 — Varaždinska Biblija)

Vjera Isusa Krista nikada ne ponižava svojeg primatelja, nikada ga ne čini sirovim ili grubim, neučtivim ili samouzvišenim, strastvenim i tvrdog srca. Naprotiv, ona oplemenjuje ukus, posvećuje prosuđivanje, čisti i oplemenjuje misli dovodeći ih u pokornost Isusu Kristu.

Božji ideal za Njegovu djecu uzvišeniji je nego što ga mogu dostići najviše ljudske misli. Živi Bog dao je u svojem svetom Zakonu prijepis vlastitog karaktera. Isus Krist je najveći Učitelj kojega je svijet ikada upoznao. A koje mjerilo svi koji vjeruju u Njega trebaju postići? “Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Matej 5,48) Kako je On bio savršen u svojem uzvišenom području djelovanja, tako i čovjek može biti savršen u svojem ljudskom području djelovanja.

Sličnost Kristu ideal je kršćanskog karaktera. Tu se pred nama otvara put stalnog napredovanja. Imamo cilj koji treba dostići, zadobivanje svega onoga što podrazumijeva dobro, čisto, plemenito i uzvišeno. Treba postojati stalna težnja i stalni napredak sve dalje i sve više u usavršavanju karaktera. …

Bez božanskog djelovanja čovjek ne može učiniti nikakvo dobro. Bog poziva svakog čovjeka da se pokaje, ali se čovjek ne može čak ni pokajati ako Duh Sveti ne djeluje na njegovo srce. Ali Gospodin ne želi da čovjek čeka sve dotle dok ne zaključi da se pokajao prije nego što će poći k Isusu. Spasitelj stalno privlači ljude na pokajanje. Oni se samo trebaju pokoriti toj privlačnoj sili i njihova će se srca rastopiti u kajanju.

Čovjeku je dodijeljen jedan zadatak u ovoj velikoj borbi za vječni život; on mora odgovoriti na djelovanje Duha Svetoga.

Potreban je velik napor da bi čovjek potpuno slomio sile mraka i Duh djeluje u njemu da bi to mogao postići. Ali čovjek nije pasivno biće i neće se spasiti bez napora sa svoje strane. U borbi za besmrtnost on mora napregnuti svaki svoj mišić i iskoristiti sve svoje sposobnosti, ali Bog je taj koji sve to čini djelotvornim. Nijedno ljudsko biće ne može se spasiti ako se ne potrudi. Gospodin nas poziva: “Trudite se — reče im — da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći.” (Luka 13,24) (Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 365,366)

Za razmišljanje: Da me Isus može danas učiti, što bih želio naučiti?