Jutarnji stih

Naš um

“Od tebe je bogatstvo i slava, ti vladaš nad svim, u tvojoj je ruci sila i moć, u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve.” (1. Ljetopisa 29,12)

Um je tako načinjen da mora biti u vlasti dobra ili zla. Ako se nisko spusti, obično je to zbog toga što mu je bilo dopušteno da se bavi prizemnim temama. … Čovjek ima moć podešavati djelatnosti uma i njima upravljati, usmjeravati tokove svojih misli. Međutim, sve to iziskuje veći napor od onoga koji možemo uložiti svojom snagom. Mi moramo svoj um osloniti na Boga ako želimo imati prave misli i odgovarajuće teme za razmišljanje.
Nema mnogo onih koji razumiju da je naša dužnost vladati svojim mislima i maštom. Vrlo je teško natjerati nedisciplinirani um da se bavi korisnim predmetima. Međutim, ako misli nisu pravilno usmjerene, vjera ne može cvjetati u duši. Um mora biti zauzet svetim i vječnim temama, jer će se u suprotnom sigurno baviti površnim mislima. Intelektualne i moralne snage moraju biti disciplinirane i mogu se ojačati i popraviti vježbanjem.
Da bismo pravilno shvatili ovaj predmet, moramo se prisjetiti da je naše srce po svojoj naravi zlo i da mi sami nismo u stanju krenuti u pravom smjeru. Jedino kada se Božja milost sjedini s najozbiljnijim naporima s naše strane, možemo postići pobjedu. …
Um, isto kao i srce, mora se posvetiti Božjoj službi. Bog ima pravo na sve što je u nama. …
Traženje zadovoljstava, lakoumnost i duševna i moralna razuzdanost preplavljuju svijet svojim utjecajem koji slabi moral. Svaki kršćanin treba se truditi da suzbije plimu zla, da izbavi naše mlade od utjecaja koji će ih povesti u propast. Neka nam Bog pomogne da prokrčimo svoj put nasuprot općoj struji! (RH, 4. siječnja 1881.)
Bez sile Božje milosti i Njegovog Duha ne možemo dostići visoka mjerila koja je On stavio pred nas. Mi bismo trebali postići božansku ljepotu karaktera i ako budemo nastojali ispuniti nebeska mjerila, božanske pobude poticat će nas da idemo dalje, um će postati uravnotežen, a nemir duše nestat će kada steknemo mir u Kristu. (KH 85)


Komentiraj