Jutarnji stih

Naš uzor u samosvladavanju

“On koji ne učini grijeha i u čijim se ustima ne nađe prijevare; on koji vrijeđan nije zauzvrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je to prepuštao pravednomu Sucu.” (1. Petrova 2,22.23)
Samosvladavanje je najveći dokaz kršćaninove plemenitosti. Mi bismo trebali oponašati Isusov primjer koji, kada su Ga psovali, nije uzvratio psovkama, “nego je to prepuštao pravednomu Sucu”. Naš je Otkupitelj na uvrede i izrugivanje uzvratio šutnjom bez prigovaranja. Sva okrutna podbadanja ubilački nastrojenog mnoštva koje je likovalo u Njegovom poniženju i suđenju u sudnici, nisu Ga mogla navesti da uputi ijedan pogled ili riječ prijezira ili nestrpljenja. On je bio nebesko Veličanstvo i u Njegovim čistim grudima nije bilo mjesta za duhovnu osvetu, već samo za sažaljenje i ljubav. (Review and Herald, 24. veljače 1891.) Izgleda da pogled mnogih zastire magla jer ne razlikuju duhovno i ne prepoznaju Sotonine napore da zarobi njihove duše. Kršćani ne smiju biti robovi strasti; njima mora upravljati Božji Duh. Ali mnogi postaju zabava za neprijatelja jer kada dođe kušnja, oni ne nalaze odmor u Isusu, nego se brigom otrgnu iz Njegovog naručja. … Mi činimo pogreške u našim malim, svakidašnjim poteškoćama i dopuštamo da nas uzrujaju i uznemire; mi padamo pred njima i na taj način stvaramo kamen spoticanja za sebe i druge. Ali najveći blagoslovi nastaju iz strpljivog podnošenja tih svakidašnjih briga, jer mi trebamo steći snagu za nošenje većih poteškoća. … O, kad bismo mogli vladati našim riječima i djelima! … Velika se šteta nanosi obiteljskom krugu izgovaranjem nestrpljivih riječi, jer nestrpljivi govor jedne osobe vodi do toga da druga osoba uzvrati u istom duhu i istom mjerom. Zatim slijede riječi osvete, riječi samoopravdanja i takvim riječima stvara se težak, razdražujući jaram oko vašeg vrata jer će se sve te gorke riječi vratiti kao pokvarena žetva za vašu dušu. … Koliko je bolje imati ulje milosti u srcu kako bismo mogli pretrpjeti sve izazove i podnijeti sve nedaće s pokornošću i trpljenjem kao Krist. (Review and Herald, 19. svibnja 1891.


Komentiraj