Jutarnji stih

Naš Zagovornik

““Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro — još bolje: koji je uskrsnuo — koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas?”“ (Rimljanima 8,34)

Gospodin Isus je vaš osobni Zagovornik. … Ponovite iznova mnogo puta tijekom dana: ““Isus je umro za mene. Vidio me je u opasnosti, izloženog uništenju i darovao svoj život da me spasi. On neće gledati moju dušu kao drhtavog molitelja pruženog pred Njegove noge a da se ne sažali i ne podigne me.”“ On je postao čovjekov Zagovornik. Podigao je one koji vjeruju u Njega i postavio riznicu blagoslova na njihov zahtjev. Ljudi ne mogu darovati blagoslov drugim ljudima, ne mogu ukloniti ni jednu mrlju grijeha. Samo Kristove zasluge i Njegova pravednost mogu pomoći i oni su stavljeni na naš račun u bogatom izobilju. Možemo se osloniti na Boga u svakom trenutku. Kad se okrenemo Njemu, On odgovara: ““Evo me.”“
Sam Krist objavljuje da je naš Zagovornik. On želi da znamo da je s ljubavlju pristao biti naša Zamjena. On stavlja svoje zasluge u zlatnu kadionicu da budu prinesene s molitvama Njegovih svetih, da molitve Njegove drage djece budu pomiješane s mirisnim Kristovim zaslugama dok se podižu Ocu u oblaku kada.
Otac čuje svaku molitvu svoje skrušene djece. Glas moljenja sa Zemlje sjedinjuje se s glasom našeg Zagovornika koji nas zastupa na Nebu, čiji glas Otac uvijek čuje. Neka se stoga naše molitve neprekidno uzdižu Bogu. Neka ne dolaze u ime nijednog ljudskog bića, već u ime Onoga koji je naša Zamjena i Jamstvo. Krist nam je dao svoje ime da se njime koristimo. …
Isus vas prima i pozdravlja kao svojeg prijatelja. On vas voli; obvezao se da će otvoriti pred vama sva blaga svoje milosti. On kaže: ““U taj dan molit ćete u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti za vas, jer vas sam Otac ljubi, budući da ste vi mene ljubili i vjerovali da sam izišao od Boga. Izišao sam od Oca i došao na svijet.”“ (Ivan 16,26.27) On praktično kaže: Iskoristite moje ime, a to će biti vaša preporuka do srca mojeg Oca i do svih bogatstava Njegovog milosrđa. (Letter 92, 1895.)


Komentiraj