Jutarnji stih

Naša potreba za Svetim Duhom

„Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha!“ (Galaćaima 5,25)

Sveti Duh nije nam dan samo da posvećuje, već i da osvjedočuje. Mi se ne možemo pokajati za svoje grijehe ako nismo osvjedočeni u svoju krivnju. Koliko nam je onda potreban Sveti Duh dok radimo na spašavanju grešnih duša. Naše ljudske sposobnosti bit će uzaludne ako ne budu sjedinjene s tom nebeskom silom.

U djelu spašavanja grešnika mi i anđeli trebamo skladno surađivati propovijedajući istinu o Bogu onima koji je ne poznaju kako bi se  mogli osloboditi okova grijeha. Samo istina nas može osloboditi. Slobodu koja dolazi spoznajom istine treba objaviti svakom stvorenju. Naš nebeski Otac, Isus Krist, i nebeski anđeli zainteresirani su za ovo veliko i sveto djelo. Nama je darovana uzvišena prednost da prikažemo božanski karakter dok budemo nesebično izbavljali grešnike iz ponora propasti u koji su upali. Svako ljudsko biće koje dopusti da ga prosvijetli Sveti Duh treba biti uključeno u obavljanje ovog božanski zamišljenog zadatka. …

Naš Spasitelj treba biti puno određenije prepoznat i priznat kao Onaj koji može zadovoljiti sve potrebe svoje Crkve. On jedini može usavršiti vjeru svojeg naroda. …

Trebamo ostaviti više prostora za djelovanje Svetoga Duha kako bi radnici bili povezani čvrstim međusobnim vezama i ići naprijed kao sjedinjena četa vojnika. … Potpuno posvećenje službi Bogu pokazat će utjecaj Svetoga Duha na svakom koraku našega puta. …

Bog želi da se Njegova Crkva osloni na Njegova obećanja i da traži silu i pomoć Svetoga Duha na svakome mjestu. …

O, kada bi slabi ljudski rod mogao shvatiti da Zapovjednik Gospodnje vojske vodi i usmjerava pokrete svojih saveznika na Zemlji. Sam Krist je obnoviteljska sila koja djeluje u svakom vojniku i preko svakoga od njih pomoću Svetoga Duha. Svaki pojedinac treba postati oruđe u Njegovoj ruci koje radi na spasenju duša. Nikomu tko želi raditi za Učitelja ne smije se uskratiti radno mjesto ako je istinski sljedbenik Isusa Krista. Svatko ima svoje pojedinačnu odgovornost da radi u Kristovom djelu. Uspješnost Božjeg Duha učinit će uspješnim rad svih onih koji su se spremni pokoriti Njegovom vodstvu. (Review and Herald, 16. srpnja 1895.)


Komentiraj