Jutarnji stih

Nauk o svetosti

“Da bi se učvrstila srca vaša i bila besprijekorna u svetosti pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa Krista sa svima svetima njegovima.” (1. Solunjanima 3,13 — Varaždinska Biblija)
Moral koji prožima Evanđelje ne prihvaća nijedno drugo mjerilo osim savršenstva Božjeg uma, Božje volje. Bog od svojih stvorenja zahtijeva da se pokore Njegovoj volji. Nesavršenost karaktera je grijeh, a grijeh je prijestup Zakona. Sve pravedne osobine karaktera prebivaju u Bogu kao savršena, skladna cjelina. Svatko tko primi Krista kao svojega osobnog Spasitelja, može posjedovati te osobine. Ovo je nauk o svetosti. … Božja slava nalazi se u Njegovom karakteru. … Ovaj karakter otkrio se u Kristovom životu. Da bi svojim primjerom mogao osuditi grijeh u tijelu, On je uzeo obličje grešnog tijela. Neprekidno je promatrao Božji karakter; neprekidno je pokazivao ovaj karakter svijetu. Krist želi da Njegovi sljedbenici u svojem životu pokazuju ovaj isti karakter. (Signs of the Times, 3. rujna 1902.) Bog nas pred svijetom oblikuje tako da budemo živi svjedoci kakvi muškarci i žene mogu postati Kristovom milošću. Mi smo ohrabreni da težimo k savršenstvu karaktera. Naš božanski Učitelj kaže: “Dakle budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!” (Matej 5,48.) Bi li nas Krist mučio time što bi od nas zahtijevao nešto što je nemoguće? Nikada, nikada! Kakvu nam čast On čini time što nas ohrabruje da budemo sveti u našem području djelovanja, kao što je Otac svet u svojem području! On nas za to može osposobiti jer objavljuje: “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Matej 28,18) Ovu neograničenu silu možemo iskoristiti kao prednost. … Bog radi s onima koji pravilno prikazuju Njegov karakter. Preko njih se Njegova volja ispunjava na Zemlji kao što je i na Nebu. … Naš je doživotni posao da težimo za savršenstvom kršćanskog karaktera, neprestano nastojeći ispuniti Božju volju. Svakog dana trebamo ići naprijed, uvijek unaprijed, dok se za nas ne bude moglo reći: “Pa ste i vi ispunjeni u njemu.” (Kološanima 2,10 — Varaždinska Biblija) (Isto)


Komentiraj