Jutarnji stih

“Ne mogu sići”

“Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići: posao bi zastao kad bih ga ostavio da dođem k vama!” (Nehemija 6,3)
“Bog je izabrao Nehemiju zato što je bio spreman surađivati s Gospodinom u djelu obnove. … Kada je vidio pogrešna načela na djelu, nije se sklanjao u stranu kao promatrač i nije ih svojom šutnjom odobravao. Nije dopuštao da ljudi pomisle da se opredijelio za pogrešnu stranu. Čvrsto i nepokolebljivo stajao je na strani pravde.” (The S.D.A. Bible Commentary, sv. 3, str. 1135) “Knez tame upotrijebit će svako sredstvo ne bi li naveo Božje sluge da sklope savez sa Sotoninim predstavnicima. … Slično Nehemiji, oni trebaju odlučno odgovoriti: ‘Zauzet sam velikim poslom i ne mogu sići.’ Božji sluge mogu mirno nastaviti svoj posao znajući da će napori koje ulažu opovrgnuti laži koje su zlobnici izmislili da bi im naštetili. Kao i graditelji jeruzalemskih zidina, oni ne smiju dopustiti da ih u poslu ometu prijetnje, ruganje ili laži. … Kako se vrijeme svršetka bude približavalo, Sotona će svojim kušnjama sve snažnije navaljivati na Božje sluge. Služit će se ljudskim oruđima da se naruga onima ‘koji grade zid’ da bi ih oklevetao. Ali ako graditelji budu ‘silazili’ da se odupru napadima svojih neprijatelja, samo će usporiti djelo. Oni moraju onemogućivati nakane svojih protivnika, ali ničemu ne smiju dopustiti da ih odvoji od posla. Istina je jača od zablude, a pravda će pobijediti zlo. … U Nehemijinoj čvrstoj odanosti Božjem djelu i u isto tako čvrstom oslanjanju na Boga leži razlog neuspjehu njegovih neprijatelja da ga podlože svojoj moći. Nemarna duša pada kao lak plijen kušnji, dok u životu koji pred sobom ima plemeniti cilj zlo teško nalazi uporište. … Bog je osigurao božansku pomoć u svim okolnostima u kojima se naše ljudske snage pokazuju nedovoljnima. On nam daje svojega Duha Svetoga da nam pomogne u svakoj neprilici, da ojača našu nadu i sigurnost, da prosvijetli naš um i očisti naše srce. On pruža prilike i otvara kanale za rad. Kad bi Njegov narod pratio dokaze Njegove providnosti i kad bi i bio spreman za suradnju s Njim, postigao bi blistave rezultate.” (Izraelski proroci i kraljevi, str. 420,421)


Komentiraj