Ne prestanite usmjeravati svoj pogled na Isusa

31. 12. 2022.

“Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!” (Ivan 1,29)

Proveli smo godinu dana promatrajući Janje. Naša tematska pjesma za ovu godinu bila je “Usmjeri pogled na Isusa”. Nema boljeg savjeta kamo da usmjerimo svoj pogled. U posljednjim trenucima koje provodimo zajedno, ponovimo je još jednom:

“Usmjeri pogled na Isusa,
Na dragocjen božanski dar;
I sve na svijetu polako izblijedjet će
Kad nas obasja Njegova milost i slava.”

Usmjerili smo svoj pogled na Isusa kao na vječnoga Boga, utjelovljenog Krista, Onoga koji je služio na Zemlji, raspeto Janje, uskrsloga Gospodina, Kralja koji će doći i našega osobnog Spasitelja. Također smo Ga vidjeli u Njegovoj slabosti i snazi, poniženju i slavi, kao novorođenče u Betlehemu i beskonačnog Boga svemira.

Gledali smo Ga. To je istina. Ali trebamo Ga i dalje gledati svakoga dana dok se ne vrati na nebeskim oblacima. A onda Ga trebamo nastaviti promatrati kroz beskrajne vjekove vječnosti.

Međutim, s tim gledanjem dolazi potreba da učinimo nešto s tim Janjetom koje je umrlo za svakoga od nas. Na kraju se svatko od nas suočava s pitanjem koje je Pilat postavio Židovima: “Što da onda učinim s onim koga zovete kraljem židovskim?” (Marko 15,12)

Vidim da se sada vrpoljite. Ali suočimo se s tim; nemir ne rješava pitanje. Što ćete učiniti sa spasenjem koje vam nudi Isus o kojem ste razmišljali proteklih 365 dana? Što ćete vi osobno učiniti s Isusom?

Odgovor Židova Pilatu bio je jasan i glasan: “Razapni ga! … Razapni ga!” I Pilat je to učinio. To je još uvijek živa mogućnost i kad smo mi u pitanju.

Druga je mogućnost da Mu dopustimo da On razapne nas i uskrisi nas u novi život u Njemu.

Bog čeka na naš odgovor. On shvaća dubinu naše potrebe. Ali On također zna dubinu i visinu i širinu svoje milosti zahvaljujući Janjetu Božjem koje je umrlo za grijehe svijeta.

Svoj pogled trebamo usmjeravati na Isusa ne samo svakoga dana, već Ga svakodnevno moramo učiniti Gospodinom koji vlada našim životom.

Oče, zahvaljujemo Ti danas za Tvoj najveći dar. Ali više od toga želimo ponovno svakodnevno posvećivati svoj život hodu s uskrslim Gospodinom ovdje na Zemlji da bismo Ga zatim mogli promatrati u vijeke vjekova. Amen!

 

Preporučujemo: