Jutarnji stih

Ne tražite znanje bezumnih

“Zatim reče Bog: ‘Evo, čovjek postade kao jedan od nas — znajući dobro i zlo!’” (Postanak 3,22)
Iz epohe u epohu radoznalost je navodila ljude da tragaju za stablom spoznaje. Često su mislili da beru najvažniji plod, ali su, kao i Salomon u svojim istraživanjima, otkrili da je sve to ispraznost i ništavilo u usporedbi s poznavanjem prave svetosti koja im može otvoriti vrata Božjeg grada. Ljudska ambicija traga za onom vrstom znanja koja će joj donijeti slavu, položaj i moć. Tako se Sotona trudio oko Adama i Eve sve dok Božja ograda nije srušena. Tada je počelo njihovo obrazovanje kod učitelja laži kako bi stekli znanje koje im je Bog uskratio — znanje o posljedicama prijestupa. Ljudi imaju praktično znanje o zlu, ali je Krist došao na ovaj svijet da bi im pokazao da je On za njih posadio stablo života čije lišće služi za ozdravljenje narodima. Čitavo vrijeme kušnje vrijeme je provjere i suda, ali svi koji su poslušni Kristu, doživjet će riječi nadahnutog Ivana: “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime.” (Ivan 1,12) Gospodin Isus je došao da otkrije Oca i osnaži svakoga tko usrdno traga za istinom. On nije dopustio da Mu bilo što skrene pozornost s velikog djela obnove Božjeg moralnog lika u ljudima. Svaki čovjek mora shvatiti da je njegov najveći i najvažniji posao u ovom životu da primi božansko obličje, da pripremi svoj karakter za budući život. … Sotona neprekidno radi na tome da zamagli istine koje su bitne za dobrobit ljudskog roda, da poslušnost prema Božjim zapovijedima učini nejasnom i nevažnom. Ipak, pala ljudska bića trebaju se vratiti poslušnosti Bogu i živjeti u zajednici s Njim kao Henok. Bog će u tome pomoći svakoj duši koja prihvati pouke iz Njegove Riječi. … (Sotona) namjerava toliko zaokupiti um ljudi da im ne ostane nimalo vremena za razmišljanje o tome što će učiniti sa znanjem koje su stekli, niti o vrijednosti onoga što uče, niti da li je njihovo znanje takvo da im može pružiti bolju spoznaju Boga i Isusa Krista kojeg je On poslao. Ako je njihovo obrazovanje u skladu s mjerilima ovoga svijeta, ako teže za znanjem samo zato da bi ih svijet smatrao velikim i učenim, onda ih Bog smatra bezumnima. (Manuscript 67, 1898.)


Komentiraj